Door op 25 mei 2016

Huis van de Stad nog hoogst onzeker!

De fractie van de Rijswijkse PvdA houdt grote twijfels over het voorstel van het college van B&W inzake het Huis van de Stad. Maar om een definitief oordeel te geven ontbreekt het nog aan fundamentele en duidelijke informatie. De PvdA geeft het college daarom op dit moment de ruimte om die informatie uit te werken.

Alle relevante gegevens en opties moeten wat de PvdA betreft in december 2016 zijn uitgewerkt en aan de raad worden gepresenteerd. In elk geval hoort daar een serieuze vergelijking bij van de huurlasten die in Hoogvoorde zouden bestaan als het huurcontract in het huidige stadhuis afloopt. De huisvestingslasten van de gemeentelijke organisatie moeten volgens het college de investeringskosten van een Huis van de Stad dekken. Dan gaat het natuurlijk om een vergelijking op het moment dat de verhuizing een feit zou zijn: in 2023. Ook moet helder zijn hoe de ambtenaren over een terug verhuizing denken. Hierover heeft de PvdA een motie ingediend waarvan de strekking door het college werd overgenomen. Een andere motie die de PvdA indiende betrof het verlagen van de onderzoekskosten, die volgens de PvdA veel te hoog zijn. Deze motie haalde het niet.

De PvdA is altijd voorstander geweest van culturele en maatschappelijke functies op de locatie van het oude stadhuis, ook in relatie tot de Rijswijkse Schouwburg. Gedacht wordt aan Trias en de bibliotheek, of een filmhuis maar ook appartementen zoals eerder de bedoeling was.

Maar de PvdA sluit andere alternatieven evenmin uit. En dan bedoelen we niet het slopen van het gebouw zoals het college en sommige fracties stelden, want dat hoeft nu helemaal niet aan de orde te zijn. Bovendien bleek uit onze enquête op de markt afgelopen zaterdag dat veel Rijswijkers het gebouw vanwege de uitstraling in elk geval willen behouden. Verkoop en ontwikkeling aan een derde partij (zodat de gemeente geen financieel risico meer loopt) is voor de PvdA ook een goede optie die nog in beeld moet komen.

De komst van een Huis van de Stad is voor de PvdA dus nog geenszins een gelopen race.