Door Jos Bolte op 7 juni 2017

Gratis parkeren terug!

Het betaald parkeren, ook tegen een laag tarief, in de gebieden waar vroeger blauwe zones golden (met name bij buurtwinkelcentra, sport- en welzijnsaccommodaties) leverde zowel van winkeliers als van gebruikers en vrijwilligers veel commentaar op.

Mede dankzij de aanhoudende inzet van de Rijswijkse PvdA om in die gebieden weer gratis parkeren mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad dinsdag 6 juni daar inderdaad toe besloten!

Helaas gebeurt dat nog niet door (her)invoering van blauwe zones, maar moeten mensen hun auto “aanmelden” bij de betaalautomaat. De eerste twee uren (bij wijk- en winkelcentra) of -op nadrukkelijk verzoek van de PvdA- drie uren bij de sportaccommodaties Laan te Blotinghe, Van Zweedenzaal en Marimbahal, kan dan gratis worden geparkeerd.

Hoewel dit nog niet is wat veel mensen en winkeliers het liefst zouden willen (namelijk gewoon weer terug naar de blauwe zones) is dit wel een flinke verbetering van het ingevoerde parkeerbeleid. Daarom hebben wij deze aanpassingen van harte gesteund.

Het duurt nu enkele weken om de parkeerautomaten aan de nieuwe situatie aan te passen. In die overgangsperiode moet er dus nog wel (€ 0,30) worden betaald! Ik heb gevraagd om in deze overgang naar volledig gratis parkeren geen bekeuringen meer uit te delen, maar mensen te wijzen op de aanstaande nieuwe situatie. Hoewel de burgemeester dat niet kon toezeggen (zolang regels formeel gelden moet er kunnen worden gehandhaafd) zou het

Daarnaast is er een parkeervergunning ingevoerd voor vrijwilligers van sportverenigingen en (door onderstaandemotie van D66, CDA en PvdA) ook voor vrijwilligers van andere ANBI erkende organisaties voor 1200 uren per jaar. Verenigingen met meer dan 50 leden kunnen desgewenst meer uren kopen, per 50 leden telkens 200 uren.

Ik ben blij dat hiermee weer wat meer maatwerk is gekomen in het parkeerbeleid. Namens de fractie van de Rijswijkse PvdA zal ik blijven pleiten voor (de terugkeer van) blauwe zones in de gefiscaliseerde gebieden. Het zou mooi en verstandig zijn als daartoe nog in deze raadsperiode door de gemeenteraad wordt besloten. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald nietwaar?

Jos Bolte