Door Jos Bolte op 9 maart 2017

Gratis parkeren komt terug!

Na veel onduidelijkheid over met name het verdwijnen van de blauwe zones in Rijswijk stond dinsdag 7 maart op voorstel van de PvdA het onderwerp ‘Parkeren’ opnieuw op de agenda. Dit ingelaste agendapunt leidde tot een zeer intensieve discussie die bijna de hele avond duurde.

Het nieuwe systeem van “fiscaal parkeren” is recent ingevoerd en leidt tot heel veel praktische problemen en aandachtspunten. Die moeten de komende maanden beslist worden opgelost. Maar met name het verdwijnen van de blauwe zones in gefiscaliseerd gebied leidde tot onbegrip en ergernis bij Rijswijkse burgers, winkeliers en andere belanghebbenden. Over de blauwe zones was veel onduidelijkheid ontstaan. Pas na uitdrukkelijke vragen van de PvdA is gebleken dat blauwe zones binnen gefiscaliseerd gebied wel kunnen bestaan. Het belang is duidelijk: geen drempels opwerpen voor de snelle boodschap bij de buurtwinkels en voor vrijwilligers en bezoekers van sport- en welzijnsgelegenheden!

De PvdA wilde daarom de blauwe zones terug met als doel dat mensen in die situaties voor een of meer uren gratis kunnen parkeren. Jos Bolte eiste in eerste termijn een keiharde toezegging van het college om die doelstelling te garanderen. Wethouder Van Hemert kwam echter niet verder dan een vage uitspraak om te onderzoeken of er een “0-tarief” zou kunnen worden ingevoerd. Daarom diende de PvdA samen met het CDA een motie in om de blauwe zones in fiscaal gebied terug te brengen. Bovendien kwam de PvdA met een Motie van Treurnis over het proces, de communicatie en de handelwijze van het college in het dossier Parkeren. Een gele kaart voor de wethouder dus.

Klaarblijkelijk kwam deze boodschap uiteindelijk wel over. Na een schorsing gaf wethouder Van Hemert de gewenste keiharde toezegging dat hij snel met een voorstel komt om het 0-tarief (dus gratis parkeren) in de genoemde situaties in te voeren. Voor het proces dat hij gevolgd had, bood de wethouder excuses aan. De ingediende moties van de PvdA hoefden daarom niet meer in stemming te komen.

De feitelijke uitwerking houden we als fractie scherp in de gaten: we gaan er van uit dat de wethouder een tweede gele kaart zal willen voorkomen! Jos Bolte was tevreden met het resultaat: “We hebben goed geluisterd wat er leeft en met vasthoudendheid ons doel bereikt. Met het binnenkort gratis parkeren bij buurtwinkels, sport- en welzijnsgebouwen jagen we mensen niet de stad uit of op onnodig hoge kosten, maar reguleren we het parkeren op aanvaardbare wijze. We blijven goed volgen welke verbeteringen in de toekomst nodig zijn en of het systeem uiteindelijk tot tevredenheid werkt. Maar dit belangrijke punt is in het belang van onze inwoners, middenstand en vele vrijwilligers in elk geval binnen!”

 

Na beantwoording van wethouder Van Hemert in tweede termijn zijn onderstaande moties uiteindelijk niet in stemming gebracht.

 

Jos Bolte