Door op 17 mei 2015

Gemeenten doen te weinig voor mensen met schulden

De fractie van de PvdA heeft vandaag artikel 42. vragen gesteld aan het college van Rijswijk over berichtgeving in diverse media dat ‘Gemeenten te weinig doen voor mensen met schulden’.

Tienduizenden Nederlanders in financiële problemen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Gemeenten laten alleen mensen toe die aan strenge criteria voldoen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool Utrecht.
Staatssecretaris Klijnsma benadrukt dat gemeenten geen groepen mogen uitsluiten van schuldhulp, zonder ook naar de persoonlijke omstandigheden te kijken.
Hulpverleners bij onder meer jeugdzorg, verslavingszorg, GGZ en reclassering klagen dat hun cliënten nauwelijks toegang krijgen tot gemeentelijke schuldhulpverlening.
De PvdA-fractie vraagt zich af, welke criteria de gemeente Rijswijk hanteert bij de aanvragen van burgers voor schuldhulpverlening.

De PvdA gemeenteraadsfractie stelt daarom de volgende artikel 42-vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

  1. Bent u bekend met het bovengenoemde onderzoek van de Hogeschool Utrecht?
  2. Heeft de gemeente Rijswijk in 2014/2015 de criteria voor schuldhulpverlening aangescherpt?
  3. Veel gemeenten hanteren de ‘algemene uitsluitingsgronden’ waarbij mensen die in een echtscheiding zitten, een huurschuld hebben, een eigen woning bezitten of hun administratie niet op orde hebben, niet in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Hanteert onze gemeente deze uitsluitingsgronden ook?
  4. In hoeverre neemt u persoonlijke omstandigheden mee in de beoordeling van een aanvraag? Kunt u uw antwoord toelichten?
  5. Gemeenten krijgen in de decentralisatie van zorgtaken de ruimte om eigen sociaal beleid te formuleren. Kunnen we op het terrein van schuldhulpverlening van uw College binnenkort nieuwe beleidslijnen verwachten?

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie

Wil van Nunen

artikel 42 vragen ‘Gemeenten doen te weinig voor mensen met schulden’