Door op 31 maart 2016

Gemeentelijke subsidie aan ANBO moet ten goede komen aan activiteiten voor Rijswijkse ouderen!

De gedwongen opheffing van de ANBO-afdeling Rijswijk heeft ertoe geleid dat de subsidie van de gemeente Rijswijk, € 3000,00 per kwartaal, nu aan de landelijke ANBO-vereniging wordt overgemaakt. Volgens afspraak dient dit subsidiegeld te worden ingezet om activiteiten ten behoeve van Rijswijkse leden/ouderen te bekostigen.

De PvdA-fractie heeft van Rijswijkse ANBO-leden vernomen, dat op dit moment onduidelijk is, hoe het Rijswijkse subsidiegeld wordt besteed.

Een punt van zorg is het volgende voorbeeld: vanaf 1 januari 2016 komt ANBO landelijk het huurcontract van de Ottoburg niet na. De huur wordt nu door een andere partij betaald.

De PvdA-fractie wil daarom de volgende artikel 42 vragen stellen aan het College:

  1. Klopt het dat de gemeente vanaf 1 januari de subsidie, die uitdrukkelijk bedoeld is voor plaatselijke activiteiten voor ouderen, overmaakt aan de landelijke ANBO-vereniging?
  2. Evalueert/controleert de gemeente of de subsidie ook daadwerkelijk ten goede komt aan plaatselijke, Rijswijkse activiteiten voor ouderen? Zo ja, op welke wijze vindt evaluatie/controle plaats?
  3. Onderneemt de gemeente actie om de landelijke vereniging te verplichten om het huurcontract van de Ottoburg na te komen?  Zo nee, waarom niet?
  4. Vorig jaar heeft, volgens onze bronnen, de landelijke vereniging zich bij de gedwongen opheffing van de afdeling Rijswijk ruim 18.000 Euro gemeentelijk subsidiegeld toegeëigend. Geld, dat gereserveerd was om het jubileum van de afdeling Rijswijk te vieren en om nog andere activiteiten voor ouderen op te zetten. Onderneemt u actie om informatie  in te winnen over de besteding van deze gelden? Zo nee, waarom niet?
  5. De PvdA-fractie wil u dringend verzoeken om de Raad voor 1 juni  schriftelijk te informeren over de besteding van het gemeentelijke subsidiegeld dat aan de landelijke vereniging wordt overgemaakt. Bent u hiertoe bereid?

Namens de PvdA-fractie:

Wil van Nunen

 

artikel 42 vragen: Gemeentelijke subsidie –  ANBO afdeling Rijswijk