Door op 3 mei 2015

Fietsstraat Van Vredenburchweg autovrij!

De fractie van de PvdA heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Rijswijk over het parkeren van auto’s in de bermen langs de vernieuwde ‘Fietsstraat’ aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk.

Inleiding:

De Van Vredenburchweg, tussen Prinses Beatrixlaan en Schaapweg, is op een mooie wijze voor het grootste deel als fietsstraat heringericht. Binnenkort zal de rode asfaltlaag (deklaag) worden aangebracht. Vanaf de Beatrixlaan is dit weggedeelte voorbij de nieuw aangebrachte parkeerplaatsen door een wegversmalling voor auto’s (in principe) niet toegankelijk. Vanaf de Schaapweg is dat echter wel het geval. In de praktijk wordt er –ondanks dat het verboden is- op de fietsstraat en in de nieuw ingerichte bermen geparkeerd, of moet men keren (waarbij de bermen het ook ontgelden) om weer terug te kunnen naar de Schaapweg.
In het verleden stonden op de Van Vredenburchweg hinderpalen om het autoverkeer voorbij de entree richting onder andere het bunkercomplex onmogelijk te maken. Die fysieke afsluiting ontbreekt nu waardoor bovengenoemde problemen zich in de praktijk voordoen.

De fractie van de Rijswijkse Partij van de Arbeid heeft hierover de volgende vragen:

  1. Is het het college bekend dat de nieuw ingerichte fietsstraat inclusief de bermen van de Van Vredenburchweg te lijden hebben van ter plaatse ongewenst autoverkeer?
  2. Waarom zijn na de waardevolle herinrichting van de Van Vredenburchweg niet opnieuw hinderpalen aangebracht op de locatie waar deze voorheen ook stonden (net voorbij entree naar onder andere bunkercomplex)? Is vergeten in de opdracht voor dit werk hiervoor aandacht te vragen?
  3. Is het college het met ondergetekende eens dat (illegaal) autoverkeer op de speciaal voor fietsverkeer ingerichte fietsstraat ongewenst is en schade veroorzaakt aan weg en bermen en (mede door foutief parkeren) risico’s oplevert voor fietsverkeer?
  4. Wil het college ter bescherming van weg, bermen en fietsverkeer op (ongeveer) de locatie waar in het verleden hinderpalen stonden om autoverkeer te weren, deze opnieuw aanbrengen?

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie,

Jos Bolte

 

PvdA art 42 vragen fietsstraat van Vredenburchweg