Door Wil van Nunen op 30 december 2015

Een warm, veilig en sociaal 2016 voor iedereen!

Het jaar 2015 was een roerig jaar.
Miljoenen mensen zijn in het afgelopen jaar op de vlucht geslagen voor oorlog en geweld en op zoek gegaan naar een land, waar ze veilig zijn. Ze hebben hun verwoeste steden verlaten om, ver weg, hun kinderen een kans te bieden om zich te ontwikkelen en onderwijs te volgen.

Daarnaast werden we in november opgeschrikt door de afschuwelijke aanslagen in Parijs. Helaas linkt een kleine groep mensen de terreurdaad van enkele extremistische moslims aan de instroom in Europa van de vele vluchtelingen die huis en haard hebben verlaten, omdat ze geen andere uitweg zagen.

Bij een Kerstconcert in de Kloosterkerk in Den Haag sprak ik een paar weken geleden een student van 21 jaar, die zojuist terug was van een aantal weken vrijwilligerswerk op het eiland Lesbos. Het eiland, waar zoveel vluchtelingen vanuit Turkije naartoe varen in de hoop op een toekomst zonder oorlogsgeweld.
Hij vertelde dat de vrijwilligers op het eiland de vaak uitgeputte mensen welkom heetten en konden voorzien van de eerste levensbehoeften. Maar de woorden ‘you’re safe now’ hebben een wat dubbele betekenis, zo vertelde hij me. Hij realiseerde zich bij het uitspreken van deze woorden ook iedere keer heel goed, welke hindernissen deze mensen nog zouden moeten doorstaan op hun doorreis naar andere landen. Zijn zus werkte als vrijwilliger bij de grens met Hongarije en hielp daar de vluchtelingen, die noodgedwongen in de modder overnachtten, omdat ze de grens niet over mochten steken.

In onze gemeente vangen we in de eerste helft van 2016 ongeveer 500 vluchtelingen op, die hier voor 3-5 jaar zullen wonen. Ik ben er trots op, dat we deze beslissing hebben genomen, want we kunnen dit als Rijswijkse gemeenschap samen oppakken. Onze instellingen (welzijn, onderwijs, gezondheidszorg) hebben verzekerd, dat ze de zorg kunnen bieden die nodig is, naast de voorzieningen, die de uitvoerende organisatie COA zelf biedt. En veel inwoners hebben zich al gemeld als vrijwilliger om te helpen met bv. taalles, sporttraining of om op kleine schaal activiteiten uit te voeren.

En zo kunnen we onze krachten bundelen, want dat laatste is belangrijk. We willen goed (blijven) zorgen voor onze Rijswijkse inwoners, die hier al jaren wonen en we willen onderdak bieden aan nieuwe inwoners, die hier tijdelijk verblijven. Het zijn twee doelstellingen, die goed samen kunnen gaan. Integreren begint bij het leggen van contacten tussen mensen, die samen iets ondernemen, die elkaar verhalen vertellen over hun leven, hun familie, hun passies en dromen.

De PvdA zal hierbij zeker niet aan de zijlijn blijven staan en toekijken hoe anderen het oppakken. We zullen zelf ook met ideeën komen en daar waar mogelijk ook de handen uit de mouwen steken!
Laten we er een mooi 2016 van maken, zowel in de eigen familiekring als in de omgang met elkaar in onze gemeente Rijswijk.

Ik wens u en uw familie veel gezondheid, geluk en mooie, dierbare momenten in het nieuwe jaar.
De PvdA-fractie (Yvonne, Jos en ik) werkt graag samen met u aan een sociaal en veilig Rijswijk, waar iedereen meetelt en mee kan doen.

Met hartelijke groet,

Wil van Nunen
Fractievoorzitter

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen