Door Jos Bolte op 10 juli 2016

Een spannend najaar, met veel politiek gevoelige dossiers!

Het reces is net ingegaan, en college- en raadsleden zullen van een welverdiende vakantieperiode gaan genieten. Om vervolgens uitgerust beslissingen te nemen over een aantal belangrijke en politiek zware dossiers. Ik noem het Huis van de Stad, het Pontje Keereweer, ontwikkelingen in de Landgoederenzone en sociale woningbouw. Dat belooft nog een spannend najaar te worden!

Over het Huis van de Stad heb ik al eerder onze zorgen gemeld. Het grootste risico zit hem in de financiële consequenties. In elk geval zal een investering van circa 30 miljoen euro nodig zijn om het oude gebouw geschikt te maken voor huisvesting van ambtenaren en maatschappelijke instellingen, zoals het college wil. Alleen als 100% duidelijk wordt gemaakt dat deze lasten niet hoger zijn dan wanneer de gemeente (tegen een veel lagere huur) in Hoogvoorde blijft, zou het te overwegen zijn. Maar misschien is het veel verstandiger om het gebouw te verkopen, met een aantal randvoorwaarden voor de invulling van de locatie. Misschien moet de gemeente dan op de korte termijn een stukje verlies nemen, maar is er in de toekomst geen enkel (financieel) risico meer als eigenaar van het gebouw met een enorme investeringslast. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Dan het Pontje Keereweer, waarvoor na de zomer ook een raadsvoorstel zal komen. Inmiddels is er op basis van een enquête een rapportage opgesteld waaruit blijkt dat er in elk geval geen verkeerskundige noodzaak is het pontveer te laten terugkeren. Het zou vooral een sociaal-recreatief argument zijn om het veer weer te laten varen, in weekenden, vakanties en met mooi weer. De kosten: 350.000 euro eenmalig en jaarlijks 145.000 euro. Niet alleen de vis wordt duur betaald! Maar sommige politieke partijen hebben zich tijdens de verkiezingen sterk gemaakt voor terugkeer, en die zitten nu in het college…..Dat wordt nog een hele lastige politieke discussie!

De Landgoederenzone is een van de parels in Rijswijk. De Rijswijkse PvdA heeft zich altijd hard gemaakt voor behoud en versterking van het gebied, en blijft dat doen! Maar telkens opnieuw zijn er wel weer plannen om te (ver)bouwen in het gebied met het risico dat dit ten koste gaat van het groen. Een voorbeeld zijn de plannen voor het gebouw De Voorde, waar waarschijnlijk een hotelaccommodatie komt. Daar zijn we op zich niet tegen, maar ook hier wordt worden weer vierkante meters aan het groen onttrokken (nog los van de discussie over de uitstraling van de aanbouw, waar later nog over wordt gesproken). Ik heb daarom aan wethouder Van der Meij gevraagd om een stedenbouwkundige analyse te laten uitvoeren voor de bouwlocatie De Opperd (hoek Guntersteinweg/Beatrixlaan) met als doel te komen tot een mogelijke compensatie voor het verlies van groen. Die analyse is toegezegd en op basis van de uitkomsten daarvan zullen wij de discussie verder voeren om “rood” voor “groen” in de Landgoederenzone te compenseren. Voor onze fractie een belangrijk politiek punt om de ontwikkelingen in de kostbare Landgoederenzone te blijven volgen!

Nog zo’n punt: sociale woningbouw. Namens onze fractie heb ik al diverse malen aangegeven dat het college bijna niets doet om naast alle (ver)nieuwbouw in de vrije sector ook te zorgen voor meer nieuwbouw in de sociale woningbouw. De vraag naar deze woningen is enorm groot, en het college zegt “marktconform” te willen bouwen. Dan moet er dus juist extra geïnvesteerd worden in sociale woningbouw! Maar het college geeft slechts aan slechts het huidige aantal sociale woningen te willen handhaven. Dat betekent dus procentueel met alle nieuwbouwplannen een forse verlaging van het percentage sociale woningbouw! Met de PvdA in het college was dat niet gebeurd. Wij komen hierover na de zomer zeker weer te spreken, mensen met een laag inkomen mogen toch niet worden verplicht maar buiten Rijswijk een huis te gaan zoeken? Het wordt nog een spannend najaar…..maar voor nu wens ik u een goede vakantieperiode!

Jos Bolte