De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de terugbetaling € 18.000,= subsidiegelden door landelijke ANBO