20 september 2016

De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de terugbetaling € 18.000,= subsidiegelden door landelijke ANBO

Enige tijd geleden heeft de PvdA-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college over de besteding van de verstrekte gemeentelijke subsidie aan de landelijke ouderenbond ANBO, nadat onze plaatselijke ANBO-afdeling noodgedwongen was opgeheven. Deze subsidie moet immers ten goede komen aan activiteiten voor Rijswijkse ouderen.
Inmiddels is bekend dat de landelijke ANBO-vereniging het subsidiebedrag over het 1e en 2e kwartaal 2016 heeft terugbetaald aan de gemeente, omdat zij niet kon verantwoorden, dat het geld inderdaad ten goed kwam aan Rijswijkse ouderen.
Daarnaast was bekend dat een door ANBO Rijswijk opgespaard reservebedrag van 18.000 Euro ook noodgedwongen is overgemaakt aan de landelijke vereniging.
Wethouder Lugthart heeft op een mondelinge vraag van de fractie in een Forumvergadering in mei meegedeeld dat dit bedrag op dat moment nog niet was ontvangen door de gemeente. Hij heeft toegezegd in het 3e kwartaal de Raad te informeren over de gang van zaken.
De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de terugbetaling, mede gezien het feit, dat de landelijke ANBO-vereniging in juli in een landelijk dagblad ervan beschuldigt werd de financiële zaken niet op orde te hebben.

Daarom zullen wij in de raadsvergadering van 27 september 2016 de volgende vragen stellen:

  1. Heeft de landelijke vereniging ANBO aannemelijk kunnen maken dat het bedrag van 18.000 Euro ten goede is gekomen aan Rijswijkse ouderen?
  2. Zo nee, is het bedrag van 18.000 Euro dan inmiddels teruggestort op de rekening van de gemeente Rijswijk?
  3. Welke middelen zet de gemeente in om het toch aanzienlijk hoge bedrag terug te vorderen?
  4. Wilt u ons op de hoogte houden mbt de voortgang in deze zaak?

Wil van Nunen