De eerste stap: cultuurvisie Vrij Gedacht vastgesteld.