Door op 1 oktober 2017

Burgerparticipatie en democratische vernieuwing steviger in zetten

De PvdA-fractie heeft samen met D66, CDA, BvR en GBR een motie ingediend om burgerparticipatie en democratische vernieuwing in onze gemeente steviger in te zetten bij kleine en grote projecten. De motie roept het College op om samen met de Raad en inwoners de kaders en een plan van aanpak vast te stellen in enkele grote participatietrajecten.
De gemeenteraad nam de ingediende motie unaniem over.

Daarnaast heeft onze fractie het CDA-amendement om burgerparticipatie standaard te borgen in beleidstrajecten van harte mee ondertekend. Dit amendement werd unaniem door de Raad aangenomen.

Amendement Burgerparticipatie

Motie Ruimte voor Burgerparticipatie