Door op 27 juli 2015

Brand scholendriehoek Rijswijk

De fractie van de PvdA heeft gisteren artikel 42 vragen gesteld aan het college van Rijswijk naar aanleiding van de brand bij de scholendriehoek in Rijswijk.

Allereerst maken wij graag de complimenten aan het college dat doortastend is opgetreden, aan de dienstdoende hulptroepen zoals politie en brandweer die erger hebben kunnen voorkomen maar zeker ook aan onze eigen inwoners die zich in de situatie van de brand bij de scholendriehoek kranig en waardig gedragen hebben.

Nu alle Rijswijkse inwoners in de buurt van de scholendriehoek weer in hun eigen bed slapen is het zaak om uit dit ernstige voorval lessen te trekken en naar de toekomst te kijken.
Het eerste belang ligt nu echter bij het hervatten van het onderwijs na de vakantie op een verantwoorde, veilige en naar wij aannemen tijdelijke locatie.

Voor een structurele oplossing lijkt het ons, gezien de ingrijpende consequenties van de brand in relatie tot de voorgenomen nieuwbouw en renovatie voor de drie scholen die in 2018 klaar zou moeten zijn, verstandig dit project in de tijd naar voren te halen.

In aansluiting op de door de fractie van OR gestelde vragen heeft de PvdA-fractie naar aanleiding van de brand de volgende vragen aan het College:

  1. Wanneer kunnen we een uitgebreid beeld krijgen van oorzaak, verloop enz. van deze brand?
  2. Volgens planning zou in 2018 de nieuwbouw en/of renovatie van de Scholendriehoek inclusief de Van Zweedenzaal klaar moeten zijn. Onze vraag is, om naar aanleiding van de brand, de planning van dit project, in tijd fors naar voren te halen. Ziet het college daartoe mogelijkheden?
  3. Is het college het met ons eens dat afhankelijk van de schade direct over gegaan moet worden tot sloop en nieuwbouw?;
  4. Is het mogelijk om ten bate van de nieuwbouw te kijken naar alternatieve financiële bronnen zoals het inzetten van de schadevergoeding van de verzekering voor de brand voor de “nieuwbouw/renovatie Scholendriehoek”?
  5. Bent u bereid hierover op korte termijn met de Raad in overleg te gaan en een raadsvoorstel in te dienen?

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie

Yvonne Hagenaars

Wil van Nunen