Door op 5 mei 2015

Bestuurlijke crisis bij Welzijn Rijswijk

De fractie van de PvdA heeft vandaag artikel 42. vragen gesteld aan het college van Rijswijk over de bestuurlijke crisis bij Welzijn Rijswijk.

Welzijnswerk heeft voor de burgers van Rijswijk grote betekenis. Dat er onder de paraplu van de Stichting Welzijn Rijswijk zorg en hulp wordt geboden op vele terreinen, is zeer waardevol voor het dagelijkse leven van jong en oud in Rijswijk.

De PvdA-fractie maakt zich, naar aanleiding van het aftreden van twee bestuursleden van Welzijn Rijswijk, grote zorgen. Is de kwaliteit van aansturing van de organisatie nog gegarandeerd? Lopen burgers door de bestuurlijke crisis het risico dat Welzijn Rijswijk haar opdracht, zoals geformuleerd door de gemeente, niet kan uitvoeren?

De PvdA-fractie stelt op basis van de ontstane bestuurlijke crisis bij de Stichting Welzijn Rijswijk de volgende art. 42-vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

  1. Hoe lang bent u op de hoogte van de bestuurlijke problemen en de moeizame relatie tussen bestuur-directie-medewerkers-vrijwilligers van Welzijn Rijswijk?
  2. Betrokkenen geven aan dat er op verschillende niveaus binnen de organisatie scherpe verschillen zijn in visie en strategie op het huidige en toekomstige functioneren van Welzijn Rijswijk? Hoe beoordeelt u deze verschillen?
  3. Er zou sprake zijn van gebrek aan professionaliteit en heldere communicatie tussen de verschillende lagen (bestuur-directie-medewerkers-vrijwilligers) binnen de organisatie? Wat is uw visie op deze klachten?
  4. In hoeverre hebben de nog zittende bestuursleden het vertrouwen en het draagvlak om nog als bestuur verder te kunnen gaan?
  5. Is de continuïteit van zorg en welzijn voor burgers gegarandeerd ondanks de nu ontstane situatie? Kunt u uw antwoord toelichten?
  6. Bent u bereid om de Raad op korte termijn mondeling in te lichten en /of uitleg te geven over de ontstane situatie bij Welzijn Rijswijk?
  7. Welke stappen en aanpak overweegt u als College in de ontstane crisis bij Welzijn Rijswijk?
  8. Bent u bereid om de Raad nauwgezet te informeren over de voortgang van uw handelwijze en aanpak in deze crisis?

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie,

Wil van Nunen        Yvonne Hagenaars

 

Artikel 42 vragen Bestuurlijke crisis bij Welzijn Rijswijk