Door op 4 maart 2015

Bestrijding van armoede in Rijswijk

Armoede in onze gemeente? Dat wil toch niemand? Vandaar ook dat de Rijswijkse PvdA met spanning afwacht wat dit college gaat doen. Tot nu wil wethouder aan de ene kant vooral luisteren maar doet hij aan de andere kant wel een aantal uitspraken.

Onlangs zei verantwoordelijk wethouder Lugthart (SP) over de omvang van de armoede in Rijswijk in de lokale pers: ‘ik ben me kapot geschrokken van de cijfers.’
Verderop in het artikel staat: ‘nu gaan we er iets aan doen, dat hebben we in de verkiezingen beloofd.’ De uitspraken roepen het beeld op dat het vorige College met voormalig wethouder van Sociale Zaken Jos Bolte (PvdA) weinig deed aan armoedebestrijding. Mogen we wethouder Lugthart even een aantal zaken in herinnering roepen?
Het was de PvdA-fractie, die in 2012 vroeg om armoede te monitoren en hier verslag van te doen. Jos Bolte deed vanuit het toenmalig College meteen de toezegging om een monitor te ontwikkelen. Ook de gratis verstrekking van de Ooievaarspas aan burgers tot 130% van het minimuminkomen en een gratis aanvullende ziektekostenverzekering voor minima zijn regelingen uit het vorige College, waar de PvdA trots op is. Het minimabeleid is in de afgelopen 12 jaar dat de PvdA de wethouder van Sociale Zaken leverde op hoog niveau gebleven.
Natuurlijk wil de PvdA ook dat zoveel mogelijk mensen, die ervoor in aanmerking komen, gebruik maken van de regelingen die we in onze gemeente hebben. En daar is nog wel een verbeterslag te maken. Het niet-gebruik van armoederegelingen is een constant aandachtspunt. Armoede is een veelkoppig monster, constateerden de deelnemers aan de stadsconferentie op 2 maart.

Voor onze burgers is het te hopen dat er in de raad snel gediscussieerd kan worden over wat dit college nu daadwerkelijk gaat doen. Laten we daarom vooral in actie komen en het ingezette beleid versterken. Voorlopig wil de wethouder veel ideeën ophalen tijdens vergadersessies met doelgroepen die met armoede(bestrijding) te maken hebben. ‘Kwaliteit gaat voor snelheid’ is zijn motto.
Mensen die in armoede leven hebben echter geen tijd om lang te wachten totdat de gemeente de regeltjes voor elkaar heeft.

De PvdA-fractie dringt daarom aan op bespoediging van dit traject. Wat ons betreft zou er nog vóór de zomer nieuw beleid moeten zijn vastgesteld.