Door op 3 februari 2015

Art. 42 vragen ‘Ouders in nood door betaling schoolgeld’ zijn beantwoord door college

De fractie van de PvdA heeft op 7 januari 2015 vragen gesteld aan het college van Rijswijk inzake  het  groeiend aantal ouders dat het schoolgeld voor hun kinderen niet meer kan betalen. Inmiddels heeft het college de vragen op 30 januari 2015 als volgt beantwoordt:

Betreft: Ouders in nood door betaling schoolgeld

In een artikel in het AD van 7 januari jl. was te lezen dat een groeiend aantal ouders het schoolgeld voor hun kinderen niet meer kan betalen.
In 2014 klopte 30% meer ouders bij de Stichting Leergeld aan, waar ouders met een krappe beurs terechtkunnen, als ze bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen.
‘Twee tot drie kinderen per klas leven onder de armoedegrens’, aldus directeur van den Biggelaar van Stichting Leergeld in het AD.
Bovendien lijkt het erop, dat scholen vaak de ouderbijdrage verplichten, terwijl deze officieel vrijwillig is.

Graag stelt de Rijswijkse PvdA-fractie u daarom de volgende art.-42 vragen:

 1. Bent u bekend met het desbetreffende artikel en bovenstaande gegevens van Stichting Leergeld?
 2. Bent u het met ons eens, dat de groei (landelijk) met 30% ouders, die het schoolgeld niet meer kan betalen verontrustend is?
 3. Kunt u aangeven, hoe groot de stijging is van het aantal ouders in Rijswijk, dat in 2014 een beroep heeft gedaan op Stichting Leergeld?
 4. Kunt u op basis van het antwoord op vraag 3 aangeven of vanuit het huidige beleid ouders in deze omstandigheden een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand voor het probleem? Kunt u al aangeven hoe u de hierboven geschetste problematiek wilt aanpakken in het nieuw vast te stellen Rijswijkse minimabeleid?
 5. Is bij u bekend of ook Rijswijkse scholen ouders feitelijk of ‘moreel’ verplichten tot het betalen van een (niet-verplichte) ouderbijdrage? Kunt u ons aangeven waarop uw kennis is gebaseerd?

Namens de Rijswijkse Partij van de Arbeid fractie,

Wil van Nunen
Yvonne Hagenaars

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Ja
 2. Ja
 3. Nee, in Rijswijk is geen lokale Stichting Leergeld actief. Dit betekent dat inwoners van Rijswijk geen beroep kunnen doen op de Stichting Leergeld.
 4. Ja, er kan een aanvraag worden gedaan op bijzondere bijstand. Deze aanvragen wordenindividueel getoetst. Nadere informatie over de kadernota minimabeleid volgt in het 2e
  kwartaal 2015.
 5. Nee, de (niet-verplichte) ouderbijdrage is een zaak van de school.

De secretaris,
drs. A. de Baat

de burgemeester,
M.J. Bezuijen