Digitale Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief verschijnt alleen digitaal. Dit in tegenstelling tot ons ledenblad “Vooruit”. We willen zo actueel mogelijk communiceren en gebruik maken van plaatsingen van artikelen middels het internet. Heel vaak zal dit plaatsvinden door verwijzingen naar onze eigen website

De digitale nieuwsbrief wordt ook op de website opgenomen zodat een en ander later nog nageslagen kan worden.

De nieuwsbrief is een uitgave van het afdelingsbestuur. De eindredactie en digitale verspreiding worden verzorgd door de redactie van de ‘Vooruit’.

Jaargang 2016

Jaargang 2015