Verkiezingen

Interesse in de gemeenteraad? Toekomstig kandidaat- raadslid? Doe nu al mee!

door PvdA afdelingsbestuur op 9 juni 2016

Als bestuur willen we dat leden actief mee doen, actief betrokken zijn. Dat geldt zeker voor kandidaten die in 2018 op de lijst willen komen voor de gemeenteraad. We zijn begonnen met de organisatie en voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

lees verder »

PvdA scoort groen tot zeer groen in Groene Kieskompas

door Campagneteam op 18 februari 2015
Foto PvdA / Zuid-Holland

Het Groene Kieskompas 2015 van de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland staat online. Daarin worden de milieu standpunten van de partijen die deelnemen aan de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart aanstaande getoetst aan een aantal ‘groene’ stellingen die gaan over uiteenlopende thema’s als soortenrijkdom, versterking van het landschap, waterkwaliteit, recreatiegroen, ruimte, duurzame landbouw en

lees verder »

Zwaarste lasten op sterkste schouders

door Campagneteam op 18 februari 2015

Meer fietsenstallingen bij stations, beter openbaar vervoer, meer gelegenheid om te wandelen, fietsen en te ontspannen, groene energie in de provincie, maar ook gezond en vooral schoon water, kwijtschelding voor lage inkomens, zwaarste lasten op de sterkste schouders zomaar een paar punten waarvoor

lees verder »

Geslaagde Rode Rozenactie PvdA op Rijswijkse markt

door Campagneteam op 16 februari 2015
Foto Erik van der Veer

Ondanks het koude weer lokte het uitdelen van rode rozen door de Rijswijkse PvdA hartverwarmende reacties uit van het winkelende publiek op en rond de markt in Oud-Rijswijk.

lees verder »

“Kies de kleur van je hart.”

door PvdA afdelingsbestuur op 11 februari 2015

Als start van de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten en de Waterschappen op woensdag 18 maart, deelt de Rijswijkse PvdA op zaterdag 14 februari – Valentijnsdag – rode rozen uit op en rond de markt in winkelcentrum Oud-Rijswijk.

lees verder »

Ontboezemingen van Andy Kooy over Zuid-Holland

door Webmaster op 11 februari 2015

In de natuur, waar mensen gewoon mensen kunnen zijn, geniet Andy uit Rijswijk het meeste van Zuid-Holland. Een overheid die mensen helpt, zonder zich te verstoppen achter regeltjes, is zijn ideaal.

lees verder »