Fractie

Grensperikelen Cromvlietkade ergernis bewoners

door PvdA gemeenteraadsfractie op 24 augustus 2017
Foto Funda

De fractie van de PvdA heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders van Rijswijk naar aanleiding van vragen c.q. klachten over de situatie op de Cromvlietkade. Als gevolg van het grensbeloop tussen onze gemeente en Den Haag ter plaatse doen zich al lange tijd regelmatig voor de bewoners vervelende situaties voor.

lees verder »

Alle zwerfvuil de wereld uit, te beginnen in Rijswijk!

14 augustus 2017

Een heerlijk zomerreces, doorgebracht in het altijd mooie Rijswijk, is bijna weer ten einde. Ondanks de vakantieperiode is er tussen de fractieleden veel ge-whatsappt en gemaild: ontwikkelingen staan niet stil….

lees verder »

Klimaatverandering?

door Yvonne Hagenaars op 7 juli 2017
Foto pvda.nl

Hagelstenen zo groot als golfballen, tropische dagen in een gewone junimaand en stormen in juli die we kennen uit de herfst.  De machtigste man van de wereld ontkent echter dat er een klimaatprobleem is. Wij als Rijswijkse PvdA niet. Daarom steunen wij van harte alle initiatieven om Rijswijk groener te maken en daarmee klimaatbestendiger.

lees verder »

In een verbonden samenleving telt iedereen mee!

door Wil van Nunen op 7 juli 2017

Op dinsdagavond 4 juli werd het ‘Voorjaarsdebat’ gehouden, waarbij de Raad Rijswijk terugblikte op de Jaarrekening 2016, de eerste Halfjaarrapportage 2017 en het College nieuwe kaders meegaf voor de Begroting 2018. De financiën zijn op orde.

lees verder »

Bijdrage PvdA in kaderdebat 2017

4 juli 2017

Voorzitter, Allereerst dank en complimenten voor het College en de ambtelijke organisatie voor alle stukken die wij hebben ontvangen evenals de beantwoording van de schriftelijke vragen. De PvdA zal zich in haar inbreng op dit moment vooral richten op thema’s in het Sociaal Domein, een domein waarvoor wij, zoals u weet, bij uitstek veel aandacht

lees verder »

Aparte wachtlijsten voor ouderen

27 juni 2017

Om de grote woningnood onder senioren in Rijswijk aan te pakken, willen Wil van Nunen (PvdA) en Johanna Besteman (CDA) speciale wachtlijsten voor ouderen en ‘woningen’ tegen eenzaamheid. 

lees verder »