Fractie

Gratis parkeren terug!

door Jos Bolte op 7 juni 2017

Het betaald parkeren, ook tegen een laag tarief, in de gebieden waar vroeger blauwe zones golden (met name bij buurtwinkelcentra, sport- en welzijnsaccommodaties) leverde zowel van winkeliers als van gebruikers en vrijwilligers veel commentaar op.

lees verder »

Huis van de Stad: de volgende fase

door Jos Bolte op 15 mei 2017

Dinsdag 9 mei is in de gemeenteraad het voorstel behandeld voor de volgende fase om (al dan niet) te komen tot een “Huis van de Stad”. Zoals ik al eerder heb gemeld (zie ook mijn terugkoppeling uit de laatste Forumvergadering van 18 april) had en heeft onze fractie veel vragen of dit een verstandig besluit

lees verder »

Maatschappelijke organisaties en bedrijven tekenden armoedepact Rijswijk

11 april 2017
Foto Erwin Dijkgraaf

Wethouders Björn Lugthart, Marloes Borsboom, en gemeenteraadslid Wil van Nunen waren donderdag 6 april 2017 aanwezig bij de bijeenkomst Moedige mensen. Tijdens deze bijeenkomst ondertekenden maatschappelijke organisaties en bedrijven het armoedepact. Deze organisaties vormen het netwerk financiële redzaamheid.

lees verder »

Sociale woningbouw en middel dure huurwoning zorgpunt!

door Jos Bolte op 6 april 2017

Dinsdag 4 april stond op de raadsagenda de Woonvisie Haaglanden. Deze regionale woonvisie heeft als doel een goed op elkaar afgestemd woonbeleid in de regio, zodat gemeenten elkaar aanvullen in plaats van concurreren. De woonvisie is een richtinggevend kwantitatief en kwalitatief kader, zo staat er in geschreven.

lees verder »

Mag het licht aan…..?

door Erik van der Veer op 24 maart 2017

De afgelopen maanden kun je er niet meer om heen: de openbare verlichting in verschillende wijken in Rijswijk werkt ronduit slecht. Het betreft hier dan steeds enkele straten of gedeeltes van wijken. Het niet functioneren van verlichting is zeer vervelend voor de bewoners en bezoekers en bovendien brengt het onveiligheid met zich mee. Onze fractie

lees verder »

‘Het verlies is dramatisch, maar we komen terug.’

door Wil van Nunen op 17 maart 2017

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart was voor de PvdA een ‘worst case scenario’. In de peilingen stond de partij al lange tijd op fors verlies, maar de inlevering van 29 zetels (van 38 naar 9) is onvoorstelbaar teleurstellend.

lees verder »