Fractie

‘Het verlies is dramatisch, maar we komen terug.’

door Wil van Nunen op 17 maart 2017

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart was voor de PvdA een ‘worst case scenario’. In de peilingen stond de partij al lange tijd op fors verlies, maar de inlevering van 29 zetels (van 38 naar 9) is onvoorstelbaar teleurstellend.

lees verder »

Gratis parkeren komt terug!

door Jos Bolte op 9 maart 2017

Na veel onduidelijkheid over met name het verdwijnen van de blauwe zones in Rijswijk stond dinsdag 7 maart op voorstel van de PvdA het onderwerp ‘Parkeren’ opnieuw op de agenda. Dit ingelaste agendapunt leidde tot een zeer intensieve discussie die bijna de hele avond duurde.

lees verder »

Meters maken op weg naar een verbonden Rijswijk

door Wil van Nunen op 18 december 2016

De PvdA-fractie heeft tijdens het begrotingsdebat op 8 november vooral aandacht gevraagd voor het omzetten van proefprojecten in echt beleid. Dat geldt dan voor het bevorderen van werkgelegenheid als voor eenzaamheidsbestrijding en ondersteuning van mantelzorgers.

lees verder »

Parkeren of sociale woningbouw: onze inbreng is keihard nodig!

door Jos Bolte op 15 december 2016

Allereerst over het parkeerbeleid. Dit college, onder verantwoordelijkheid van VVD-wethouder René van Hemert, voert het zogenoemde “fiscaal parkeren” in. Een mooie term die nog steeds inhoudt dat er betaald moet worden om te parkeren in de gebieden waar bewoners een parkeervergunning nodig hebben. Maar gingen vroeger de parkeerboetes naar het Rijk, door het fiscale parkeerregime

lees verder »

Schuldhulpverlening in de praktijk: ‘Van Verhelpen naar Voorkomen’

door PvdA gemeenteraadsfractie op 29 november 2016

Geachte college, Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de Informatiebrief 16-075, de Terugblik schuldhulpverlening 2014 /2015, Schuldhulpverlening in de praktijk ‘Van Verhelpen naar Voorkomen’ Deze informatiebrief geeft ons aanleiding tot aanvullende vragen teneinde inzicht te krijgen in de achtergronden van de aanvragen tot schuldhulpverlening.

lees verder »

PvdA bepleit Compensatie ziektekosten voor chronisch zieken in Rijswijk

door PvdA gemeenteraadsfractie op 24 november 2016

De compensatie ziektekosten voor chronisch zieken is in 2014 door het Rijk opgeheven, aangezien de compensatie vanaf 2015 door gemeenten binnen de WMO moest worden geregeld. Op de website van de rijksoverheid wordt gemeld, dat chronisch zieken bij de eigen gemeente moeten nagaan welke regeling er voor in de plaats is gekomen.

lees verder »