Fractie

Alle zwerfvuil de wereld uit, te beginnen in Rijswijk!

14 augustus 2017

Een heerlijk zomerreces, doorgebracht in het altijd mooie Rijswijk, is bijna weer ten einde. Ondanks de vakantieperiode is er tussen de fractieleden veel ge-whatsappt en gemaild: ontwikkelingen staan niet stil….

lees verder »

Klimaatverandering?

door Yvonne Hagenaars op 7 juli 2017
Foto pvda.nl

Hagelstenen zo groot als golfballen, tropische dagen in een gewone junimaand en stormen in juli die we kennen uit de herfst.  De machtigste man van de wereld ontkent echter dat er een klimaatprobleem is. Wij als Rijswijkse PvdA niet. Daarom steunen wij van harte alle initiatieven om Rijswijk groener te maken en daarmee klimaatbestendiger.

lees verder »

In een verbonden samenleving telt iedereen mee!

door Wil van Nunen op 7 juli 2017

Op dinsdagavond 4 juli werd het ‘Voorjaarsdebat’ gehouden, waarbij de Raad Rijswijk terugblikte op de Jaarrekening 2016, de eerste Halfjaarrapportage 2017 en het College nieuwe kaders meegaf voor de Begroting 2018. De financiën zijn op orde.

lees verder »

Bijdrage PvdA in kaderdebat 2017

4 juli 2017

Voorzitter, Allereerst dank en complimenten voor het College en de ambtelijke organisatie voor alle stukken die wij hebben ontvangen evenals de beantwoording van de schriftelijke vragen. De PvdA zal zich in haar inbreng op dit moment vooral richten op thema’s in het Sociaal Domein, een domein waarvoor wij, zoals u weet, bij uitstek veel aandacht

lees verder »

Aparte wachtlijsten voor ouderen

27 juni 2017

Om de grote woningnood onder senioren in Rijswijk aan te pakken, willen Wil van Nunen (PvdA) en Johanna Besteman (CDA) speciale wachtlijsten voor ouderen en ‘woningen’ tegen eenzaamheid. 

lees verder »

Ik wil graag werken als elektromonteur………

door Wil van Nunen op 16 juni 2017

‘Ik wil graag werken als elektromonteur maar niet meer de hele week naar school’. Vorige maand had ik een bijzonder gesprek op het Rijswijks WerkCentrum. Daar is sinds vorig jaar een mooi traject opgezet voor jongeren die zonder diploma het MBO-onderwijs verlaten en tussen ‘wal en schip’ dreigen te vallen.

lees verder »