Afdelingsvergadering

12 november 2018, van 20:00 tot 22:00, Wijkcentrum Stervoorde Dr. van Mooklaan 1 Rijswijk | Wijkcentrum Stervoorde Dr. van Mooklaan 1 Rijswijk

Namens het bestuur nodig ik alle leden van de afdeling Rijswijk uit voor een afdelingsvergadering op maandag 12 november, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19:30), in Wijkcentrum Stervoorde (Rode zaal). Het wijkcentrum is bereikbaar met bus 18 (halte Brederolaan). Als reizen met de bus geen optie is, kan het bestuur misschien een andere oplossing vinden. Neem dan even contact op met Max Kommer, telefoon 3907004.

Op de agenda staan een aantal huishoudelijke onderwerpen en een gesprek over strategie en communicatie van de afdeling. Ook zal de fractie terugkoppelen over het eerste half jaar in de nieuwe raad.
Agenda

  1. Opening (20:00)
  2. Verslag vergadering 18 april 2018
  3. Voorlopig werkplan en begroting 2019
  4. Verkiezing nieuwe bestuursleden Wegens vertrek uit Rijswijk treedt waarnemend voorzitter Harke Heida af. Het bestuur heeft Sunita Jaikaran bereid gevonden hem op te volgen. Ook waarnemend secretaris Max Kommer treedt terug.
  5. Benoeming (reserve) leden kascontrolecommissie en redactie Vooruit
  6. Pauze
  7. Strategie en communicatie
  8. Gesprek met de fractie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting (uiterlijk 22:00)

Als iemand zich beschikbaar / kandidaat wil stellen voor een van de functies, wordt hij of zij verzocht zich uiterlijk een dag voor de vergadering te melden bij het bestuur, via rijswijk@pvda.nl of telefoon 3907004 (secretaris).

Harke Heida, Voorzitter