Door Erik van der Veer op 29 mei 2016

Koffie, bloemen en spelden tijdens de PvdA koffieochtend in Steenvoorde

Het was weer een bijzondere koffieochtend afgelopen vrijdag 27 mei jl. in het woonzorgcentrum Steenvoorde. Voor twee van de ongeveer veertien aanwezigen werd het heel bijzonder. Zij kregen namelijk namens de PvdA een speld voor langdurig lidmaatschap uitgereikt. Wouter is al zeventig jaar trouw lid en AnneKari vijftig jaar lid van de PvdA!
Zij beiden weerspreken het hedendaags adagium ‘waarom zou je ergens lid van zijn, je krijgt toch hetzelfde als je er geen lid van bent’. In het volle besef dat slechts als je een richting ook daadwerkelijk steunt je dan pas een andere wereld kunt bereiken, waren zij van plan nog jaren lid te blijven en waren ze oprecht verbaasd met en dankbaar voor alle aandacht die hen vandaag ten deel viel.

Wie denkt dat het afgelopen vrijdag slechts bestond uit het ophalen van dierbare herinnering vergist zich. Juist alles waar de PvdA zich momenteel mee bezig houdt zoals het Oude Stadhuis, de Vluchtelingen en de veranderingen in het Sociaal Domein , nam de meeste tijd in beslag.

Overigens gaven ze de zittende fractie van de PvdA nog allerlei tips mee, waarvan de belangrijkste wel was ‘ga door met de strijd want er is nog veel onrecht in de wereld. Er is nog veel te doen voordat die wereld waarin iedereen telt, er ook daadwerkelijk is.’

Erik van der Veer

Erik van der Veer

  Naast dat ik een geboren (1964) en getogen Rijswijker ben, ben ik bovenal een sociaal democraat in hart en nieren. Ik woon mijn hele leven al vol tevredenheid in Rijswijk. Ben gelukkig getrouwd met Jolanda en wij hebben drie kinderen: Julia, Nienke en Bram. We wonen in de bomenbuurt van Rijswijk, met uitzicht op

Meer over Erik van der Veer