Door Yvonne Hagenaars op 8 juni 2016

Feit & Visie-avond PvdA Rijswijk ‘Vluchtelingen: wie wordt wel en wie niet erkend?’

Onder grote belangstelling vond op donderdag 31 mei in Stervoorde de vierde Feit & Visie-avond van de Rijswijkse PvdA plaats. Op zulke avonden staat steeds – zo gaf avondvoorzitter Martin van Leeuwen aan -een landelijk onderwerp centraal waar iedereen mee te maken heeft, maar waar de Gemeente níet over beslist.
De titel Feit & Visie staat voor de aanpak: steeds wordt begonnen met een deskundige die de feiten presenteert. Dan pas volgt de discussie van het publiek. Eerdere bijeenkomsten gingen over Defensie, de EU, de energievoorziening in de toekomst. Afgelopen donderdag ging het over vluchtelingen: wie wordt wel en wie niet erkend? Twee specialisten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie openden de avond: Marieke Spijkerboer, Plaatsvervangend directeur asiel en bescherming en Dennis Timmerman, Coördinerend adviseur. Zij vertalen de Europese wet- en regelgeving naar de Nederlandse asielprocedures.

Asielzoekers – in 2015 waren dat er zo’n 58.000 in Nederland – worden direct na aankomst en registratie (o.a. van vingerafdrukken) doorgestuurd naar Ter Apel of Budel. De COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) zorgt voor bed en brood. Vervolgens krijgt iedere asielzoeker een paar dagen rust om op adem te komen. Iedere aanvrager krijgt een advocaat toegewezen. Alleenstaande minderjarigen krijgen óf een voogd óf een gastgezin toegewezen. Vervolgens wordt aan de hand van vaste stappen zorgvuldig en uitgebreid bepaald of iemand recht heeft op bescherming in Nederland. Dat gebeurt overal in Europa op dezelfde wijze. Aan de hand van identiteitspapieren (zijn ze echt?), het vluchtverhaal (kan dat kloppen?), een streng verhoor (in welke straat woonde je en hoe zag die eruit? ); controle van de vingerafdrukken (was je al eerder in een EU-land?), zonodig analyse van de uitspraak (klopt dat dialect wel?), etc. Tegen de uitspraak kan met argumenten beroep worden aangetekend. Omdat de toestroom soms pieken kent en noodopvang altijd tijdelijk is moet iemand soms wel drie keer verkassen voordat de beslissing valt.

De asielprocedure duurt bij voorkeur 8 dagen. Dan moet duidelijk zijn of iemand recht heeft op bescherming. Maar door de grote toestroom duurt de procedure op dit moment 8-9 maanden. Een onzekere periode voor de asielaanvrager: hij/ zij mag in die periode niets doen, weet niet of hij de taal moet leren, of zijn kinderen naar school kunnen enz. Vandaar dat sommige gemeenten deze mensen meteen al vanaf aankomst laten integreren. Maar dat is géén onderdeel van het proces van de IND.

In de presentatie van deze avond werd er gekeken naar het proces van de IND: alle criteria voor afwijzing of toewijzing werden stuk voor stuk besproken. De procedure is zéér zorgvuldig, intensief en menselijk gesproken ook zwaar. Steeds wordt gekeken of het verhaal van de asielzoeker zwaarwegend en geloofwaardig is. Meer dan 30% van de aanvragen wordt afgewezen. Wie de asielstatus krijgt mag maximaal 5 jaar in Nederland blijven. Wil iemand voorgoed blijven, dan wordt dat na die 5 jaar opnieuw beoordeeld.

In de zaal bleek grote behoefte aan antwoorden op hele concrete vragen: stel dat een homoseksuele man uit de VS zich meldt zich in Nederland? Het antwoord was duidelijk: de VS is een veilig land dus de aanvrager wordt teruggestuurd. gestuurd. Of een Koerd uit Turkije asiel krijgt hangt van veel zaken af: is er een veilige plek in eigen land, is de vluchtverklaring aantoonbaar zwaarwegend en geloofwaardig? Hoelang kunnen we nog grote hoeveelheden vluchtelingen opnemen, was een vraag uit de zaal. Niemand weet daar het antwoord op. De meningen lopen uiteen: van grenzen dicht tot helemaal open voor iedereen. Maar duidelijk is dat iemand die in Nederland of elders in de EU om asiel vraagt zeer stevig aan de tand wordt gevoeld.

Een nuttige avond: de visies lopen uiteen, dat blijft, maar over de feiten kan geen misverstand meer bestaan.

 

Yvonne Hagenaars

Yvonne Hagenaars

Geboren als Lemaire ga ik al jaren door het leven als Yvonne Hagenaars. Op mijn zeventiende ben ik ge-echt. Geboren worden en opgevoed als Indisch kind in een wit gezin, heeft mijn leven gekleurd. Vaak uitgescholden voor spleetoog en tijdens de treinkaping voor vuile Molukker. Deze achtergrond heeft mij allergisch gemaakt voor discriminatie, voor uitsluiting,

Meer over Yvonne Hagenaars