1 juli 2017

Café Rood van 21 juni 2017

Dit café Rood met als motto “Wat wilt u voor Rijswijk” is georganiseerd om Rijswijkers in de gelegenheid te stellen input te leveren voor het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Er waren ca. 12 deelnemers, van wie 11, op één na, reeds (lang) actieve PvdA-leden. De gespreksleiding was in handen van Max Kommer. Hij benadrukte zowel aan het begin als aan het eind van de bijeenkomst dat de aanwezigen hier spreken als gewone Rijswijkers. Het is de bedoeling dat de PvdA Rijswijk  luistert en niet in discussie gaat.

De wensen werden geïnventariseerd aan de hand van zeven vragen, waarbij overigens bij de eerste vraag al veel zaken over tafel komen waarnaar later specifiek gevraagd werd.

  1. Wat moet de gemeente Rijswijk komend jaar doen (algemeen)?
  2. Specifiek: Leefbaarheid en veiligheid
  3. Specifiek: Werk en uitkering
  4. Specifiek: Onderwijs
  5. Specifiek: Wonen
  6. Specifiek: Schone lucht / duurzaamheid
  7. Waar moet Rijswijk mee stoppen?

Er zijn door de aanwezigen 54 punten ter bespreking aangedragen. Donderdag 31 augustus gaan we hier als PvdA-afdeling Rijswijk verder mee aan de slag. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.