Bijeenkomst Club-West over verkiezingen, campagnehoogtepunten en nog zo wat….

29 april 2018

Op 16 april jl. waren Maarten Bloemen en Harke Heida namens de afdeling Rijswijk bij een bijeenkomst van Club –West in Dordrecht. Club-West is een soort platform om met partijgenoten uit Zeeland en Zuid-Holland thema’s te bespreken, ervaringen te delen en inspiratie op te doen. Er zijn ook voor de andere landsdelen dergelijke platforms. Zij worden door het landelijk bestuur ondersteund. In dit geval ging het vooral over de afgelopen verkiezingen. Doel was om ervaringen uit de campagnes uit te wisselen, een paar mensen vertelden over hun eigen hoogtepunten er was een soort pub-quiz onder leiding van Peter van Heemst en een “lagerhuisdebat”.

Wij vonden het een inspirerende bijeenkomst. Leuk om mensen uit andere afdelingen te spreken en ook leuk omdat de bijeenkomst vooral een positieve insteek had. Dat konden we allemaal ook wel gebruiken.

De belangrijkste ervaringen/tips wat betreft de campagne hebben we hieronder weergegeven.

Campagnetips, algemeen:

  • Begin vroeg (2 jaar van tevoren). Haak in op misstanden ‘van de straat’. Iets wat mensen echt bezig houdt. Maar vertel ook over het track record wat de partij heeft op dat gebied.
  • Persoonlijke campagnes werken wel. Wijk-lijsttrekkers die de eigen gebieden afgaan, liever dan met z’n allen op de markt.
  • Herkenbare personen, die geworteld zijn in dat gebied. Het succes van Richard de Mos in Den Haag is geworteld in zijn ombudswerk 2.0.
  • Straal vertrouwen uit en voer je eigen, positieve campagne. “De PVV hebben we volledig links laten liggen. Die zijn nu gemarginaliseerd.”
  • Maak alles wat je doet groot. Liever extra tijd besteden aan filmpje, persbericht en andere promotie, dan 1 extra actie.
  • Wordt zo nu en dan eens goed boos en uit dat ook zo. “Ik was ook echt boos. Maar het heeft me ook de meeste likes ooit opgeleverd.”
  • Ondersteun elkaar! Help in november met de herindelingsverkiezingen. Zo’n afdeling doet volgend jaar hetzelfde voor jou.

En w.b. bondgenoten:

  • Reik maandelijks een Pluim v.d. Arbeid uit aan maatschappelijke organisaties/burgerinitiatieven. Dat is heel positief en het levert je bondgenoten op.
  • Investeren in duurzame relaties met sleutelfiguren, Hugo Borst (ouderen zorg), Freek de Jonge (aardgas).
  • Zet ook de landelijke politiek in. Lokale actie in combinatie met Kamervragen versterkt elkaar. Dat levert extra berichtgeving en reacties op.

Harke en Maarten