PvdA gemeenteraadsfractie

College gaat gesprek aan over ontstane grensperikelen Cromvlietkade en Geestbrugkade

door PvdA gemeenteraadsfractie op 5 oktober 2017
Foto funda

  Zo als eerder gemeld heeft de onze fractie schriftelijke vragen gesteld over de situatie op de Cromvlietkade naar aanleiding van vragen c.q. klachten van bewoners. Als gevolg van het grensbeloop tussen onze gemeente en Den Haag ter plaatse doen zich al lange tijd regelmatig voor de bewoners vervelende situaties voor. Geacht college, Onze fractie

lees verder »

Burgerparticipatie en democratische vernieuwing steviger in zetten

door PvdA gemeenteraadsfractie op 1 oktober 2017

De PvdA-fractie heeft samen met D66, CDA, BvR en GBR een motie ingediend om burgerparticipatie en democratische vernieuwing in onze gemeente steviger in te zetten bij kleine en grote projecten. De motie roept het College op om samen met de Raad en inwoners de kaders en een plan van aanpak vast te stellen in enkele

lees verder »

Grensperikelen Cromvlietkade ergernis bewoners

door PvdA gemeenteraadsfractie op 24 augustus 2017
Foto Funda

De fractie van de PvdA heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders van Rijswijk naar aanleiding van vragen c.q. klachten over de situatie op de Cromvlietkade. Als gevolg van het grensbeloop tussen onze gemeente en Den Haag ter plaatse doen zich al lange tijd regelmatig voor de bewoners vervelende situaties voor.

lees verder »

Er weer even bijhoren

door PvdA gemeenteraadsfractie op 3 januari 2017

De Rijswijkse PvdA was op 2 januari 2017 in woonzorgcentrum Vredenburch om een kleine nieuwjaarsgroet te brengen aan alle bewoners. Er waren rode rozen en kleine versnaperingen naar keuze. De Vredenburchers waren blij verrast. Zoals een van de weinige mannen die we spraken zei ‘het is net of ik er weer even bij hoor’.

lees verder »

Schuldhulpverlening in de praktijk: ‘Van Verhelpen naar Voorkomen’

door PvdA gemeenteraadsfractie op 29 november 2016

Geachte college, Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de Informatiebrief 16-075, de Terugblik schuldhulpverlening 2014 /2015, Schuldhulpverlening in de praktijk ‘Van Verhelpen naar Voorkomen’ Deze informatiebrief geeft ons aanleiding tot aanvullende vragen teneinde inzicht te krijgen in de achtergronden van de aanvragen tot schuldhulpverlening.

lees verder »

PvdA bepleit Compensatie ziektekosten voor chronisch zieken in Rijswijk

door PvdA gemeenteraadsfractie op 24 november 2016

De compensatie ziektekosten voor chronisch zieken is in 2014 door het Rijk opgeheven, aangezien de compensatie vanaf 2015 door gemeenten binnen de WMO moest worden geregeld. Op de website van de rijksoverheid wordt gemeld, dat chronisch zieken bij de eigen gemeente moeten nagaan welke regeling er voor in de plaats is gekomen.

lees verder »