Jos Bolte

Raadslid
Beheer/Inrichting openbare ruimte; Riolering; Ruimtelijke Ordening; Planologie; Wonen en Volkshuisvesting; Wijk- en ontwikkelingsplannen (WOP); Reiniging; Groenbeheer; Grondzaken.
Economie; Citymarketing en toerisme; Verkeer en Vervoer (projecten/ beleid); Sport; Maatschappelijk vastgoed.

Sir Winston Churchilllaan 957

2286 AC Rijswijk

Laat blauwe zones niet tot rode kaart leiden!

door Jos Bolte op 26 februari 2017

Zoals bekend is per 1 januari 2017 het nieuwe parkeerbeleid (fiscalisering) in werking getreden. Althans, dat was de bedoeling, maar feitelijk duurde het nog ruim 5 weken voordat het daadwerkelijk werd ingevoerd. Een rommelige periode waarin het college zijn best deed om de vele vragen die er bij de burgers leven te beantwoorden en onrust

lees verder »

Pontje “Keereweer” definitief uit de vaart

door Jos Bolte op 12 februari 2017

Weet u het nog? In de vorige collegeperiode is het pontje “Keereweer” –mede door een zeer vervelend ongeluk- uit de vaart genomen. Dat leidde tot veel discussie. Vanzelfsprekend vooral bij de direct belanghebbenden die aan of nabij het Jaagpad of in Vrijenban wonen. Een vertrouwd beeld dat verdwijnt: daar worden weinig menselijk gelukkig van.

lees verder »

Parkeren of sociale woningbouw: onze inbreng is keihard nodig!

door Jos Bolte op 15 december 2016

Allereerst over het parkeerbeleid. Dit college, onder verantwoordelijkheid van VVD-wethouder René van Hemert, voert het zogenoemde “fiscaal parkeren” in. Een mooie term die nog steeds inhoudt dat er betaald moet worden om te parkeren in de gebieden waar bewoners een parkeervergunning nodig hebben. Maar gingen vroeger de parkeerboetes naar het Rijk, door het fiscale parkeerregime

lees verder »

Tarieven voor parkeren beperkt dankzij inbreng PvdA

door Jos Bolte op 11 november 2016

Donderdag 10 november 2016 sprak de gemeenteraad over de Parkeerverordening en met name over de tarieven in verband met het nieuwe parkeerbeleid. Dat gaf behoorlijk veel discussie, en dat is begrijpelijk want het raakt heel veel mensen die met hun auto in de zogenoemde “vergunningengebieden” moeten zijn en parkeren.

lees verder »

Rioleringsplan weggestemd ondanks toezegging door college.

door Jos Bolte op 29 september 2016

Met tegenstemmen van de fractie van de VVD en van Niek van Dam van Gemeentebelangen Rijswijk is een voorstel van het college voor een nieuw rioleringsplan (waarvoor wethouder Van der Meij van Gemeentebelangen verantwoordelijk is….) weggestemd. Wat betekent dit voor de Rijswijkse burgers en bedrijven?

lees verder »

In de strijd voor sociale woningbouw staat de PvdA alleen!

door Jos Bolte op 28 september 2016

Bij de behandeling van de Toekomstvisie 2030 heeft de Rijswijkse PvdA een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend dat er op neer kwam dat de (procentuele) verhouding tussen sociale huurwoningen en overige woningbouw in de toekomst gelijkt zou blijven aan de huidige verhouding. Geen enkele andere partij steunde dit voorstel,

lees verder »