Jos Bolte

Raadslid
Beheer/Inrichting openbare ruimte; Riolering; Ruimtelijke Ordening; Planologie; Wonen en Volkshuisvesting; Wijk- en ontwikkelingsplannen (WOP); Reiniging; Groenbeheer; Grondzaken.
Economie; Citymarketing en toerisme; Verkeer en Vervoer (projecten/ beleid); Sport; Maatschappelijk vastgoed.

Sir Winston Churchilllaan 957

2286 AC Rijswijk

Parkeren of sociale woningbouw: onze inbreng is keihard nodig!

door Jos Bolte op 15 december 2016

Allereerst over het parkeerbeleid. Dit college, onder verantwoordelijkheid van VVD-wethouder René van Hemert, voert het zogenoemde “fiscaal parkeren” in. Een mooie term die nog steeds inhoudt dat er betaald moet worden om te parkeren in de gebieden waar bewoners een parkeervergunning nodig hebben. Maar gingen vroeger de parkeerboetes naar het Rijk, door het fiscale parkeerregime

lees verder »

Tarieven voor parkeren beperkt dankzij inbreng PvdA

door Jos Bolte op 11 november 2016

Donderdag 10 november 2016 sprak de gemeenteraad over de Parkeerverordening en met name over de tarieven in verband met het nieuwe parkeerbeleid. Dat gaf behoorlijk veel discussie, en dat is begrijpelijk want het raakt heel veel mensen die met hun auto in de zogenoemde “vergunningengebieden” moeten zijn en parkeren.

lees verder »

Rioleringsplan weggestemd ondanks toezegging door college.

door Jos Bolte op 29 september 2016

Met tegenstemmen van de fractie van de VVD en van Niek van Dam van Gemeentebelangen Rijswijk is een voorstel van het college voor een nieuw rioleringsplan (waarvoor wethouder Van der Meij van Gemeentebelangen verantwoordelijk is….) weggestemd. Wat betekent dit voor de Rijswijkse burgers en bedrijven?

lees verder »

In de strijd voor sociale woningbouw staat de PvdA alleen!

door Jos Bolte op 28 september 2016

Bij de behandeling van de Toekomstvisie 2030 heeft de Rijswijkse PvdA een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend dat er op neer kwam dat de (procentuele) verhouding tussen sociale huurwoningen en overige woningbouw in de toekomst gelijkt zou blijven aan de huidige verhouding. Geen enkele andere partij steunde dit voorstel,

lees verder »

Een spannend najaar, met veel politiek gevoelige dossiers!

door Jos Bolte op 10 juli 2016

Het reces is net ingegaan, en college- en raadsleden zullen van een welverdiende vakantieperiode gaan genieten. Om vervolgens uitgerust beslissingen te nemen over een aantal belangrijke en politiek zware dossiers. Ik noem het Huis van de Stad, het Pontje Keereweer, ontwikkelingen in de Landgoederenzone en sociale woningbouw. Dat belooft nog een spannend najaar te worden!

lees verder »

Twee dingen: Huis van de Stad en Landgoederenzone

door Jos Bolte op 31 mei 2016
Foto PvdA / Erik van der Veer

Om de fameuze uitspraak van Den Uyl nog maar eens aan te halen, wil ik het hebben over twee dingen die de afgelopen weken van belang waren. Allereerst het voorstel van het college om met de ambtelijke organisatie (en het gemeentebestuur) terug te verhuizen naar het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Daar zouden dan

lees verder »