Erik van der Veer

Fractie medewerker

Prunuskade 45
2282 DX Rijswijk

Naast dat ik een geboren en getogen Rijswijker  ben, (1964) ben ik  bovenal een sociaal democraat in hart en nieren. Ik woon mijn hele leven vol  tevredenheid in Rijswijk.  Jolanda en ik zijn gelukkig getrouwd en wij hebben drie kinderen Julia, Nienke en Bram. Wij wonen in de Bomenbuurt van Rijswijk  met uitzicht op de Rijswijkse Haven.

Dagelijkse leven:
Na mijn schooltijd kreeg ik al gauw een administratieve baan bij de gemeente Rijswijk. Na een overstap naar het bedrijfsleven belandde ik uiteindelijk in het onderwijs waar ik werkzaam was als administratief medewerker  bij het ROC Mondriaan in Den Haag. Door reorganisatie ben ik momenteel weer beschikbaar voor de arbeidsmarkt  maar dat betekent niet voor mij dat ik stil zit.,  het lijkt soms wel alsof ik het drukker heb dan ooit.
Naast het reilen en zeilen van binnen een gezin met drie kinderen op de basisschool kom je automatisch terecht in het traject van veel vrijwilligerswerk.  Hierbij valt o.a. te denken aan: lid van de Medezeggenschapsraad en de GMR van de basisschool van mijn kinderen, zweminstructuur/uurleider bij de Haagse Watervrienden,webmaster en camapgnecoördinator van de Rijswijkse PvdA en in het verleden enkele bestuursfuncties in de Rijswijkse verenigingsleven.

Gemeenteraad:
Op zeer jonge leeftijd kwam ik in aanraking met en kreeg  ik  bovenal interesse voor de Rijswijkse politiek. Met grootouders actief in het politieke domein en een vader als wethouder  is dat niet zo verwonderlijk. Ik sta zeer sociaal bewogen in de maatschappij vooral voor de publieke zaak.

Op mijn zestiende ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid en ik vervul ín mijn cluppie’ al die jaren op vele fronten een actieve rol. Dit alles maakt mij dat ik midden in de maatschappij sta. Ik heb een hekel aan onrecht en vooroordelen.

De gemeenteraad geeft mij een goede mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij het behartigen van de belangen van onze inwoners.  Ik voel me niet echt een vertegenwoordiger van een bepaalde groep in Rijswijk, maar  ik wil proberen namens alle Rijswijkers kritisch te kijken naar het werk van het gemeentebestuur en waar nodig, mijn mond open te doen.  Destijds heb ik gepleit voor een energiebox; ik ben blij dat die er gekomen is want in veel huishoudens was dat een welkome aanvulling van energie zuinige spullen op een krap budget.

Ik wil dat  ondanks de veranderingen die onze maatschappij de komende jaren onvermijdelijk zal ondergaan, er zo weinig mogelijk mensen in de knel komen. Dat iedereen zoveel mogelijk naar zijn eigen wensen en mogelijkheden deel kan blijven nemen in onze samenleving.  Dat de gemeente daarbij een ondersteunende en soms inspirerende rol kan en moet blijven spelen.

Ieder fractielid heeft zo zijn eigen specialisaties en zo is er afgesproken dat ik mij voorral bezig zal houden op de beleidsterreinen: welzijn, onderwijs, cultuur, zorg, sport en economie. Natuurlijk  vanuit een sociaal democratisch oogpunt waarbij iedereen telt en actief mee kan blijven doen.

Aanspreekbaar voor burgers
De fractie van de Partij van de Arbeid staat voor openheid en duidelijkheid in de communicatie naar burgers. De inwoners mogen mij dan ook aanspreken op alle onderwerpen die zij van belang vinden voor Rijswijk., maar ook voor vragen over of aan de PvdA mogen zij mij benaderen.

Koffie, bloemen en spelden tijdens de PvdA koffieochtend in Steenvoorde

door Erik van der Veer op 29 mei 2016
Foto PvdA / Erik van der Veer

Het was weer een bijzondere koffieochtend afgelopen vrijdag 27 mei jl. in het woonzorgcentrum Steenvoorde. Voor twee van de ongeveer veertien aanwezigen werd het heel bijzonder. Zij kregen namelijk namens de PvdA een speld voor langdurig lidmaatschap uitgereikt.

lees verder »

NL Doet: PvdA fractie aan de slag in Rijswijk

door Erik van der Veer op 12 maart 2016
Foto PvdA / Erik van der Veer

“Dit is wel even wat anders dan politiek, maar ook heel belangrijk.” In het gebouw van Basisschool het Kristal aan de Henri Dunantlaan waren ouders, leerkrachten, de wethouder van Onderwijs en leden van de PvdA-fractie bezig met het witten van de muren van de vele gangen, in het kader van NL DOET.

lees verder »

Groen, schoon, heel, veilig en Sociaal!

door Erik van der Veer op 15 november 2014
Foto Erik van der Veer

De inrichting en het beheer van de openbare ruimte leveren, zoals we allemaal wel weten, een belangrijke bijdrage aan een prettige woonomgeving. Dat komt bijna altijd wel naar voren in de tientallen onderzoeken, buurtenquêtes ga zo maar door. Zo ook in het Rijswijkse waar we als PvdA regelmatig de wijken en buurten ingaan om juist

lees verder »

Van oud…… naar nieuw!

door Erik van der Veer op 15 mei 2014
Foto PvdA Rijswijk

Het was een dag met gemengde gevoelens, de 26e maart begon als een feestdag met vrouw en kinderen in verband met mijn vijftigste verjaardag, wetende dat ik dezelfde avond nog afscheid moest nemen van de gemeenteraad. Natuurlijk baal ik er van dat de PvdA gemeenteraadsfractie een zetel heeft moeten inleveren.

lees verder »

PvdA van 4 naar 3 zetels

door Erik van der Veer op 7 mei 2014
Foto PvdA Rijswijk

De verkiezingen op 19 maart 2014 hebben ons helaas maar 1.931 stemmen (9% van het totaal, bij een opkomst van 52%) en 3 (van de 29) zetels in de gemeenteraad van Rijswijk gebracht, 1 minder dan in de vorige raadsperiode.

lees verder »

‘Op een rustige oudejaarsnacht’

door Erik van der Veer op 1 januari 2014
Foto PvdA Rijswijk

Onder het motto ‘Op een rustige oudejaarsnacht’ bracht ik samen met Yvonne Hagenaars, Silvester Heijdemann en Tineke Snaterse namens de Rijswijkse PvdA, op oudejaarsdag een bezoek aan politie en brandweer in Rijswijk.

lees verder »