Zorg weer terug in de wijk

Ons standpunt

Jetta Klijnsma (PvdA) presenteerde in augustus 2012 een masterplan om ouderenzorg weer dichtbij mensen te brengen, in de eigen buurt en de huidige verspillende marktwerking een halt toe te roepen.

De PvdA wil een miljard Euro investeren om 10.000 wijkverpleegkundigen aan te stellen. Dat is prettiger voor ouderen, levert betere en snellere zorg op en is goedkoper. In plaats van een bureaucratisch indicatiesysteem bepalen dan de huisarts en de wijkverpleegkundige wat er nodig is aan zorg. Daardoor worden kosten in de duurdere tweedelijnszorg (specialisten in ziekenhuis) bespaard.

Jetta Klijnsma zegt hierover: ‘De zorg gaat om mensen, die recht hebben op goede ondersteuning. Dat zijn we een beetje uit het oog verloren. De zorg terugbrengen naar de eigen wijk is goed voor iedereen, voor de oudere zelf en de mantelzorger. Bovendien kunnen we daardoor kosten besparen.’
De besparing zou volgens de plannen kunnen oplopen tot 18.000 Euro voor iedere aangestelde wijkzuster.

http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2012/augustus/Actieplan_Zorg_Klijnsma_2012.pdf

Nieuwsberichten over Zorg weer terug in de wijk

SP en PvdA krijgen veel steun voor amendement inkoop WMO-zorg 2016

door PvdA gemeenteraadsfractie op 18 juli 2015
Foto PvdA / Erik van der Veer

De SP- en PvdA fractie hebben tijdens de Raad van 7 juli een amendement ingediend, dat de kansen om contracten te sluiten met nieuwe zorgaanbieders wat betreft de inkoop voor WMO-zorg 2016 vergroot. Beperkte toelating van nieuwe zorgaanbieders is geschrapt, juist met het doel om kwaliteit en innovatie in de zorg meer te stimuleren.

lees verder »

PvdA: geef kleinschalige zorginitiatieven meer ruimte

door Campagneteam op 13 maart 2014
Foto PvdA

De PvdA wil dat kleinschaligheid, maatwerk en invloed van degene die zorg nodig heeft weer voorop komt te staan bij zorg in de buurt. Ook veel wethouders en gemeenten geven aan dat kleinschalige initiatieven in de buurt, betere zorg opleveren. Daarom wil de PvdA wettelijk vastleggen dat gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken om kleinschalige zorginitiatieven in

lees verder »

Zorg dichtbij mensen

door Wil van Nunen op 9 februari 2014

U heeft er ongetwijfeld al het een en ander over gehoord of gelezen. Gemeenten zijn op dit moment hard aan het werk om zich voor te bereiden op nieuwe taken op het terrein van ouderenzorg, jeugdzorg en nieuwe wetgeving voor mensen in de bijstand. Taken die voorheen door de rijksoverheid werden geregeld, maar

lees verder »