Welzijn

Ons standpunt

  • Investeren in mensen: van speelveldjes voor kinderen tot gezond ouder worden voor ouderen
  • Ruimhartige kwijtschelding van gemeentelijke lasten en hulp bij schulden.
  • Op scholen gymnastiek en zwemmen verplicht, actieve voorlichting over gezond eten en leven.
  • Behoud van de vele voorzieningen in onze stad zoals museum, schouwburg en de muziekschool en van evenementen als het Strandwalfestival.
  • Initiatieven gericht op sociale samenhang worden ondersteund.
  • Vorming van brede basisscholen waar onderwijs, opvang, sport en cultuur worden aangeboden en in het middelbaar onderwijs behoud en versterking van de doorgaande leerlijn, met name voor het beroepsonderwijs.
Nieuwsberichten over Welzijn

De Stichting Welzijn Rijswijk is er voor iedereen

door Yvonne Hagenaars op 2 oktober 2016
Foto WelzijnRijswijk

‘Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde’. Dat is het doel van het Leger des Heils. Je zou zeggen: ‘wie kan daar nu tegen zijn?’ De Rijswijkse PvdA is dat in elk geval niet. Maar als een openbare stichting een deel van het werk uitbesteedt aan dat Leger, moet dat wel gebeuren met behoud

lees verder »

Doorbreek de negatieve spiraal van armoede

door PvdA gemeenteraadsfractie op 2 maart 2016

De afgelopen dagen is de gemeente Zaanstad in het nieuws geweest waar, net als in verschillende andere gemeenten, het roer omgegooid wordt. De fractie van de PvdA heeft mede naar aanleiding van deze berichtgeving artikel 42 vragen gesteld aan het college van Rijswijk met als titel: “Doorbreek de negatieve spiraal van armoede”

lees verder »

Bestrijd armoede met alle mogelijke middelen

door PvdA gemeenteraadsfractie op 30 november 2015
Foto PvdA

Behandeling van de Kadernota Armoedebestrijding in de raadsvergadering van 24 november 2015 Wil van Nunen heeft namens de PvdA-fractie de volgende tekst uitgesproken tijdens de behandeling van de Kadernota Armoede in de Raadsvergadering van 24 november jl.

lees verder »

SP en PvdA krijgen veel steun voor amendement inkoop WMO-zorg 2016

door PvdA gemeenteraadsfractie op 18 juli 2015
Foto PvdA / Erik van der Veer

De SP- en PvdA fractie hebben tijdens de Raad van 7 juli een amendement ingediend, dat de kansen om contracten te sluiten met nieuwe zorgaanbieders wat betreft de inkoop voor WMO-zorg 2016 vergroot. Beperkte toelating van nieuwe zorgaanbieders is geschrapt, juist met het doel om kwaliteit en innovatie in de zorg meer te stimuleren.

lees verder »

Nieuwe beleidslijnen op terrein van schuldhulpverlening in 2016

door PvdA gemeenteraadsfractie op 12 juni 2015

Het college van burgemeester en wethouders komt in 2016 met nieuwe beleidsregels op het terrein van schuldhulpverlening. Dat blijkt uit de beantwoording van de artikel 42 vragen aanleiding van berichten in diverse media dat ‘Gemeenten te weinig doen voor mensen met schulden’ aan onze fractie.

lees verder »

Gemeenten doen te weinig voor mensen met schulden

door PvdA gemeenteraadsfractie op 17 mei 2015
Foto PvdA

De fractie van de PvdA heeft vandaag artikel 42. vragen gesteld aan het college van Rijswijk over berichtgeving in diverse media dat ‘Gemeenten te weinig doen voor mensen met schulden’.

lees verder »