Verkeer en infrastructuur

Ons standpunt

Bevordering van de verkeersveiligheid blijft veel aandacht vragen. De Partij van de Arbeid wil het vervoer te voet en per fiets bevorderen en vindt dat openbaar vervoer snel en toegankelijk moet zijn. Openbaarvervoersverbindingen moeten goed op elkaar aansluiten. Mensen met een beperking moeten in staat worden gesteld aan alle vormen van verkeer en openbaar vervoer in Rijswijk deel te nemen. Een experiment met gratis openbaar vervoer voor mensen van 65 jaar en ouder wordt aangegaan.

De Rijswijkse PvdA wil dat de Prinses Beatrixlaan ondergronds wordt gebracht. Dit verhoogt de verkeersveiligheid binnen Rijswijk, is nodig uit oogpunt van milieu en biedt enorme kansen tot het gebruiken van de vrijkomende grond voor aantrekkelijke bebouwing, passend in de omgeving. Die bebouwing moet beperkt blijven tot het gedeelte van de Beatrixlaan tussen de afslag naar de A-4 en de Generaal Spoorlaan. De middenberm vanaf de Generaal Spoorlaan tot aan de grens met Den Haag wordt dan een ecologische groenverbinding tussen De Voorden en het Kruisvaarderspark.

De Haagweg blijft volgens berekeningen zeker totdat het Trekvliettracé in gebruik is genomen een drukke en doorgaande route. Toch moeten maatregelen op lokaal niveau genomen worden. Onderzoek wijst uit dat twee-keer-één autobaan voor betere luchtkwaliteit, minder trilling en minder geluidshinder zorgt zonder dat daardoor de verkeersoverlast toeneemt. De Rijswijkse PvdA gaat daarvoor.

Nieuwsberichten over Verkeer en infrastructuur

Tarieven voor parkeren beperkt dankzij inbreng PvdA

door Jos Bolte op 11 november 2016

Donderdag 10 november 2016 sprak de gemeenteraad over de Parkeerverordening en met name over de tarieven in verband met het nieuwe parkeerbeleid. Dat gaf behoorlijk veel discussie, en dat is begrijpelijk want het raakt heel veel mensen die met hun auto in de zogenoemde “vergunningengebieden” moeten zijn en parkeren.

lees verder »

Waarom hebben winkeliers nog geen ‘nadeelcompensatie’ gekregen?

door Yvonne Hagenaars op 2 oktober 2016
Foto GrootRijswijk

Je zou het bijna vergeten, maar nog maar in het laatste weekeinde van januari 2016 werd de Haagweg weer helemaal vrijgegeven voor het verkeer. Dat maakte een einde aan de herinrichting van de Haagweg die bijna het gehele jaar 2015 duurde. Een herinrichting die natuurlijk ook in de aangrenzende straten voor de nodige overlast, vertraging

lees verder »

Parkeren: voor een dubbeltje op de eerste rang?

door PvdA gemeenteraadsfractie op 31 maart 2016

In het Algemeen Dagblad stond deze week een artikel over een proef die de gemeente Den Haag begint met goedkoop (kort) parkeren nabij winkelcentra om die een steuntje in de rug te geven. Bij de desbetreffende winkelcentra kan dan voor tien eurocent een uur worden geparkeerd. 

lees verder »

Fiscaliseren? Dan eerste uur gratis parkeren!

door PvdA gemeenteraadsfractie op 30 september 2015

De fractie van de Rijswijkse Partij van de Arbeid stelt vraagtekens bij het parkeerbeleid zoals het college dat voorstelt. Het is een onmogelijke opgave om het parkeren in alle delen in Rijswijk naar ieders wens en behoefte optimaal te regelen.

lees verder »

Weginrichting fietsstraat Van Vredenburchweg wordt opnieuw aangepast

door PvdA gemeenteraadsfractie op 4 augustus 2015
Foto Wijkagent Martien de Brabander

Het college van burgemeester en wethouders heeft de opdracht gegeven om de weginrichting aan te passen zodat autoverkeer tegengegaan wordt op een manier die geen of zeer weinig inzet van handhaving behoeft. Dat blijkt uit de beantwoording van de artikel 42 vragen over het parkeren in de bermen langs de nieuwe fietsstraat

lees verder »

Parkeren: geen plek voor tweede, derde en vierde auto’s

door PvdA gemeenteraadsfractie op 17 juni 2015

Jos Bolte sprak in de raad van dinsdag 16 juni namens de PvdA uit dat het vergunningenbeleid voor parkeren geregeld zou moeten worden voor 1 auto per huishouden. Voor de PvdA moeten er in principe geen faciliteiten zijn voor tweede auto’s of meer.

lees verder »