Sociale Huur

Sociale Huur vasthouden aan 30% procent

Ons standpunt

Er is een grote noodzaak om te blijven vasthouden aan 30% procent sociale huur omdat de trends die gesignaleerd worden op de woningmarkt zijn de volgende:

  • De markt lijkt op slot te zitten en dat gaat volgens de deskundigen voorlopig niet veranderen er is demografische gesproken sprake van verdunning. We scheiden steeds vaker en zijn dat op zoek naar kleinere woningen in de huursector omdat mensen in dergelijke situaties zich nog niet willen vastleggen;
  • We worden almaar ouder: mensen die ouder worden zijn in tegenstelling tot vroeger vaker op zoek naar een kleinere woning met veel makkelijk te onderhouden buitenruimte;
  • De inkomensgroepen tussen ongeveer 33.000 (is modaal) en 42.000 euro vallen aan alle kanten buiten de boot. Deze mensen hebben geen recht recht op huursubsidie en hebben een te klein basissalaris voor een hypotheek. In deze categorie zitten veel jongeren en starters op de woningmarkt.

Die groepen dus waar we in Rijswijk juist veel voor willen doen.
Genoeg redenen om ervoor zorg te dragen dat er goede betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn.

Nieuwsberichten over Sociale Huur

Sociale woningbouw en middel dure huurwoning zorgpunt!

door Jos Bolte op 6 april 2017

Dinsdag 4 april stond op de raadsagenda de Woonvisie Haaglanden. Deze regionale woonvisie heeft als doel een goed op elkaar afgestemd woonbeleid in de regio, zodat gemeenten elkaar aanvullen in plaats van concurreren. De woonvisie is een richtinggevend kwantitatief en kwalitatief kader, zo staat er in geschreven.

lees verder »

Rijswijk Wonen gaat regionaal: consequentie Rijswijks beleid?

door PvdA gemeenteraadsfractie op 23 november 2016

In een persbericht van 23 november 2016 meldt de tot nu toe nog enige lokale woningbouwcorporatie Rijswijk Wonen dat –voor het eerst in de historie van de vereniging- zij de komende vijf jaren 250 tot 500 sociale huurwoningen gaat ontwikkelen buiten de gemeente Rijswijk, namelijk in Den Haag.

lees verder »

In de strijd voor sociale woningbouw staat de PvdA alleen!

door Jos Bolte op 28 september 2016

Bij de behandeling van de Toekomstvisie 2030 heeft de Rijswijkse PvdA een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend dat er op neer kwam dat de (procentuele) verhouding tussen sociale huurwoningen en overige woningbouw in de toekomst gelijkt zou blijven aan de huidige verhouding. Geen enkele andere partij steunde dit voorstel,

lees verder »

Toenemend woningtekort in sociale woningsector door afwachtend beleid

door PvdA gemeenteraadsfractie op 17 maart 2016

De Rijswijkse Partij van de Arbeid maakt zich ernstig zorgen over het aanbod van sociale woningen. Al vele jaren is het percentage sociale woningbouw in Rijswijk ongeveer 35%. Het aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor een sociale woning stijgt volgens het college van burgemeester en wethouders van 11.800 nu naar 13.800 in 2030,

lees verder »

College Rijswijk: regionaal bezien is de druk op de sociale huurvoorraad groot.

door PvdA gemeenteraadsfractie op 17 maart 2016

De PvdA gemeenteraadsfractie heeft op 14 februari jl. artikel 42 vragen gesteld aan het college inzake “Sociale woningbouw afhankelijk van “hoop” of actief beleid?” Het college heeft deze vragen inmiddels beantwoord op 15 maart jl. als volgt:

lees verder »