Onderwijs

Ons standpunt

Goed onderwijs voor ieder kind

Voor de Rijswijkse PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. Dat komt het best tot zijn recht bij een ‘brede school’, omdat deze, naast goed onderwijs, een groot aanbod heeft aan cultuur, sport en kinderopvang.

Er moet veel aandacht zijn voor kinderen met een taal- en/of leerachterstand.
Voor het ontwikkelen van kennis van de natuur en respect voor alles wat leeft, groeit en bloeit, zijn schooltuintjes onontbeerlijk.

Dit wil de Rijswijkse PvdA:

  • Iedere school in Rijswijk moet zich ontwikkelen tot een echte brede school. De ‘brede school’ levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen door een sterk aanbod van onderwijs, huiswerkbegeleiding, cultuur, sport en kinderopvang.
  • Alle kinderen met een taalachterstand en een sociale- of opvoedingsindicatie gaan naar de voorschool. De gemeente gaat stimuleren dat op alle Rijswijkse scholen er een beleid voor meer begaafde en hoogbegaafde kinderen wordt ontwikkeld.
  • De Leerplichtwet wordt strikt gehandhaafd.
  • Trias moet op de ingeslagen weg voort kunnen gaan en rechtstreeks met het onderwijs afspraken kunnen blijven maken over muzische vorming van leerlingen zowel binnen als buiten schooltijden.
  • Particuliere initiatieven, zoals kinderopvang,moeten meer ruimte krijgen in de wijken en buurten..
  • Vanuit de gemeentelijke organisatie zal voor minstens 5% van het aantal eigen werknemers stageplekken beschikbaar worden gesteld.
  • Ook het bedrijfsleven wordt aangesproken op het beschikbaar stellen van stageplaatsen.
  • Op basisscholen worden vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs ingezet én er wordt door alle basisscholen zwemles gegeven.
  • We willen dat overdracht van informatie over leerlingen tussen scholen in de regio wordt verbeterd.
  • Schooltuintjes moeten beschikbaar zijn voor alle Rijswijkse schoolkinderen. Zo nodig moeten er nieuwe locaties worden gevonden. Het thema duurzaamheid moet een belangrijk onderdeel van het lesprogramma worden.
Nieuwsberichten over Onderwijs

Brand scholendriehoek Rijswijk

door PvdA gemeenteraadsfractie op 27 juli 2015
Foto @ Erik van der Veer

De fractie van de PvdA heeft gisteren artikel 42 vragen gesteld aan het college van Rijswijk naar aanleiding van de brand bij de scholendriehoek in Rijswijk.

lees verder »

Art. 42 vragen ‘Ouders in nood door betaling schoolgeld’ zijn beantwoord door college

door PvdA gemeenteraadsfractie op 3 februari 2015

De fractie van de PvdA heeft op 7 januari 2015 vragen gesteld aan het college van Rijswijk inzake  het  groeiend aantal ouders dat het schoolgeld voor hun kinderen niet meer kan betalen. Inmiddels heeft het college de vragen op 30 januari 2015 als volgt beantwoordt:

lees verder »

PvdA stelt art. 42 vragen ‘Ouders in nood door betaling schoolgeld’

door PvdA gemeenteraadsfractie op 8 januari 2015

De fractie van de PvdA heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Rijswijk naar aanleiding van een publicatie in het AD van 7 januari j.l. inzake een groeiend aantal ouders het schoolgeld voor hun kinderen niet meer kan betalen.

lees verder »