Afval

De PvdA is voor betere scheiding van afval in de gemeente en wil meer investeren om afvalscheiding te bevorderen! Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, waaronder ook het afvaltarief, voor mensen met een minimum inkomen moet worden gehandhaafd.

Ons standpunt

Doel is om het terugwinnen van grondstoffen uit huishoudelijk afval sterk te vergroten en restafval zoveel mogelijk te verminderen. Meer recycling is goed voor de duurzaamheid van onze wereld en ook voor onze gemeentelijke portemonnee. In Rijswijk zou het ‘omgekeerd inzamelen’ goed bijdragen om het gestelde doel te bereiken. Dit houdt in dat er meer service gegeven wordt. Door het gescheiden ingezamelde gft, kunststof en papier bij huis op te halen en wat minder service voor restafval, dat men zelf naar een ondergrondse container moet brengen. Hoe minder afval, hoe beter voor het milieu! Maar tegelijkertijd geldt ook: hoe minder afval verwerkt moet worden, hoe minder geld dat kost. En de kosten van afvalverwijdering en afvalverwerking betalen we als Rijswijkse burgers zelf, via de Afvalstoffenheffing. Dus als iedereen meewerkt om minder afval te veroorzaken en afval goed gescheiden aan te bieden, dan kost dat minder geld. En die “winst” moet wat de fractie van de PvdA betreft worden terug gegeven aan de Rijswijkse inwoners! Voor huishoudens met een minimum inkomen blijft kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, waaronder het afvaltarief, gehandhaafd.

Nieuwsberichten over Afval

Alle zwerfvuil de wereld uit, te beginnen in Rijswijk!

14 augustus 2017

Een heerlijk zomerreces, doorgebracht in het altijd mooie Rijswijk, is bijna weer ten einde. Ondanks de vakantieperiode is er tussen de fractieleden veel ge-whatsappt en gemaild: ontwikkelingen staan niet stil….

lees verder »

Geen verslechtering van service bij Omgekeerd inzamelen!

door PvdA gemeenteraadsfractie op 30 september 2015

De fractie van de Rijswijkse Partij van de Arbeid kan, uit een oogpunt van milieu en vermindering van kosten, instemmen met het principe van Omgekeerd inzamelen als systeem van het ophalen van huishoudelijk afval.

lees verder »

Samenwerken aan een schoon Rijswijk: van afvalscheiding naar grondstoffenopbrengst.

door Jos Bolte op 15 december 2014
Foto Ron Stam

Al eerder heb ik namens de fractie van de Rijswijkse PvdA aandacht gevraagd voor een schoner milieu en een betere afvalscheiding. Over het gescheiden ophalen van drankenkartons en over zwerfvuil heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college.

lees verder »

Van afvalstoffenheffing naar grondstoffenopbrengst

door PvdA gemeenteraadsfractie op 15 december 2014

De fracties van D66, GroenLinks en PvdA in Rijswijk hebben gezamenlijk een heldere visie op afvalbeleid: “door minder afval te produceren en beter te scheiden maken we winst, waardoor afvalstoffenheffing kan veranderen in grondstoffenopbrengst”.

lees verder »

Mevrouw De Bruin: “Ik zou eigenlijk een lintje moeten krijgen”

door Yvonne Hagenaars op 15 oktober 2014

‘Ik zou eigenlijk een lintje moeten krijgen’ zei de 82-jarige vrouw De Bruin achter Erik van der Veer en mij op de inwonersrsavond in de Ottoburg over afval. De mevrouw woont in een portiekwoning en heeft slechts één keer in de twee weken een klein zakje restafval.

lees verder »

Fractie reageert op ingekomen brief over zwerfvuil

door Jos Bolte op 30 juli 2014

Naar aanleiding van o.a. de berichtgeving in het AD van 24 juli jl over het artikel  “PvdA wil harde actie zwerfvuil” kregen wij onder andere een reactie van de heer Van Overbeek.  Hieronder onze reactie op zijn ingezonden mail.

lees verder »