Welkom bij de Rijswijkse Partij van de Arbeid

De Rijswijkse PvdA vecht voor een samenleving waar we elkaar niet loslaten, maar juist meenemen zodat iedereen kan meedoen.
Juist daarom staan we in onze gemeente voor onze voorzieningen zoals zorg voor ouderen en jongeren, onderwijs, sport en cultuur.


PvdA betreurt uitkomst over Haaglandia

door PvdA gemeenteraadsfractie op 17 juli 2016

De fractie van de Rijswijkse PvdA betreurt het dat het college van burgemeester en wethouders het besluit heeft moeten nemen om geen nieuwe gebruikersovereenkomst te sluiten met Haaglandia. Gezien deze uitkomst staan de belangen van met name de jeugdleden nu voorop. De PvdA gaat er van uit dat alles op alles wordt gezet om

lees verder »

De eerste stap: cultuurvisie Vrij Gedacht vastgesteld.

door Yvonne Hagenaars op 11 juli 2016
Foto www.rijswijk2030.nl

Een visie op de kunst en cultuur van Rijswijk tot 2030 Onder de prikkelende kop ‘Rijswijk Vrij gedacht’  is dinsdag 5 juli de visie op kunst en cultuur tot 2030 unaniem vastgesteld.  Al eerder heb ik aangegeven waarom de Rijswijkse PvdA kunst en cultuur actief steunen erg belangrijk vindt.

lees verder »

Een spannend najaar, met veel politiek gevoelige dossiers!

door Jos Bolte op 10 juli 2016

Het reces is net ingegaan, en college- en raadsleden zullen van een welverdiende vakantieperiode gaan genieten. Om vervolgens uitgerust beslissingen te nemen over een aantal belangrijke en politiek zware dossiers. Ik noem het Huis van de Stad, het Pontje Keereweer, ontwikkelingen in de Landgoederenzone en sociale woningbouw. Dat belooft nog een spannend najaar te worden!

lees verder »

Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2018

door PvdA afdelingsbestuur op 7 juli 2016

De gong voor de volgende ronde heeft geslagen: nieuwe Gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Dat vraagt van Afdeling, bestuur en leden een pittige inzet. Vandaag de dag geeft de kiezer niemand bij voorbaat nog krediet. Ook ons niet. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

lees verder »

PvdA Leergang “IDEAAL LOKAAL: Politiek actief in jouw gemeente”

door PvdA afdelingsbestuur op 7 juli 2016

Zou je een actieve rol willen spelen in de lokale politiek? Ben je geboeid door de uitdagingen waar onze gemeente de komende jaren voor staat? Voel je je positief aangesproken door de manier waarop de PvdA in Rijswijk zich inzet om haar idealen werkelijkheid te laten worden? En wil je daar een bijdrage aan leveren?

lees verder »

Inbreng Kaderdebat jaarstukken 2015 en 1e Halfjaarrapportage 2016

door PvdA gemeenteraadsfractie op 6 juli 2016

“Dank aan het College voor de Jaarstukken 2015 en de 1e Halfjaarrapportage 2016”,  dat waren de woorden waarmee fractievoorzitter Wil van Nunen de bijdrage van de Partij van de Arbeid tijdens het kaderdebat 2016 begon.

lees verder »