Welkom bij de Rijswijkse Partij van de Arbeid

De Rijswijkse PvdA vecht voor een samenleving waar we elkaar niet loslaten, maar juist meenemen zodat iedereen kan meedoen.
Juist daarom staan we in onze gemeente voor onze voorzieningen zoals zorg voor ouderen en jongeren, onderwijs, sport en cultuur.


Schuldhulpverlening in de praktijk: ‘Van Verhelpen naar Voorkomen’

door PvdA gemeenteraadsfractie op 29 november 2016

Geachte college, Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de Informatiebrief 16-075, de Terugblik schuldhulpverlening 2014 /2015, Schuldhulpverlening in de praktijk ‘Van Verhelpen naar Voorkomen’ Deze informatiebrief geeft ons aanleiding tot aanvullende vragen teneinde inzicht te krijgen in de achtergronden van de aanvragen tot schuldhulpverlening.

lees verder »

PvdA bepleit Compensatie ziektekosten voor chronisch zieken in Rijswijk

door PvdA gemeenteraadsfractie op 24 november 2016

De compensatie ziektekosten voor chronisch zieken is in 2014 door het Rijk opgeheven, aangezien de compensatie vanaf 2015 door gemeenten binnen de WMO moest worden geregeld. Op de website van de rijksoverheid wordt gemeld, dat chronisch zieken bij de eigen gemeente moeten nagaan welke regeling er voor in de plaats is gekomen.

lees verder »

Rijswijk Wonen gaat regionaal: consequentie Rijswijks beleid?

door PvdA gemeenteraadsfractie op 23 november 2016

In een persbericht van 23 november 2016 meldt de tot nu toe nog enige lokale woningbouwcorporatie Rijswijk Wonen dat –voor het eerst in de historie van de vereniging- zij de komende vijf jaren 250 tot 500 sociale huurwoningen gaat ontwikkelen buiten de gemeente Rijswijk, namelijk in Den Haag.

lees verder »

Meters maken op weg naar een sterk sociaal en verbonden Rijswijk

door Wil van Nunen op 14 november 2016

De PvdA-fractie heeft tijdens het begrotingsdebat op 8 en 10 november vooral ingezet op thema’s in het Sociaal Domein. Zo heeft de fractie aandacht gevraagd voor het omzetten van verschillende proefprojecten in structureel beleid. Dat geldt dan voor het bevorderen van werkgelegenheid voor mensen met een uitkering als voor eenzaamheids- bestrijding en ondersteuning van mantelzorgers.

lees verder »

Tarieven voor parkeren beperkt dankzij inbreng PvdA

door Jos Bolte op 11 november 2016

Donderdag 10 november 2016 sprak de gemeenteraad over de Parkeerverordening en met name over de tarieven in verband met het nieuwe parkeerbeleid. Dat gaf behoorlijk veel discussie, en dat is begrijpelijk want het raakt heel veel mensen die met hun auto in de zogenoemde “vergunningengebieden” moeten zijn en parkeren.

lees verder »

PvdA indebuurt actie RijswijkBuiten

door PvdA gemeenteraadsfractie op 1 november 2016

Niet alleen in verkiezingstijd maar permanent legt de PvdA-fractie en PvdA leden hun oor te luister bij mensen in de stad. Weten wat er speelt is dé basis voor effectieve politiek. Daarom bezoeken wij op zaterdag 5 november 2016 de nieuwbouwwijk RijswijkBuiten

lees verder »