Welkom bij de Rijswijkse Partij van de Arbeid

De Rijswijkse PvdA vecht voor een samenleving waar we elkaar niet loslaten, maar juist meenemen zodat iedereen kan meedoen.
Juist daarom staan we in onze gemeente voor onze voorzieningen zoals zorg voor ouderen en jongeren, onderwijs, sport en cultuur.


Samen werken aan een sterk en sociaal Rijswijk in 2017

door Wil van Nunen op 16 januari 2017

Terugblikkend op 2016 valt het economisch herstel van Nederland met meer banen en meer koopkracht onder inwoners meteen op. Het kabinet van VVD/PvdA heeft een enorme klus geklaard. In een artikel in het NRC van 14 januari worden deze resultaten op een rij gezet. Ondanks pijnlijke ingrepen in de zorg en in de sociale zekerheid

lees verder »

Er weer even bijhoren

door PvdA gemeenteraadsfractie op 3 januari 2017

De Rijswijkse PvdA was op 2 januari 2017 in woonzorgcentrum Vredenburch om een kleine nieuwjaarsgroet te brengen aan alle bewoners. Er waren rode rozen en kleine versnaperingen naar keuze. De Vredenburchers waren blij verrast. Zoals een van de weinige mannen die we spraken zei ‘het is net of ik er weer even bij hoor’.

lees verder »

Samen de armoede in Rijswijk aanpakken!

door Wil van Nunen op 18 december 2016

Vanaf 2017 is jaarlijks 100 miljoen Euro extra rijksbudget beschikbaar voor gemeenten om armoede onder kinderen te bestrijden. Het geld is bedoeld om op lokaal niveau bestaande regelingen te versterken/uit te breiden tot een Kindpakket met inzet van lokale partners (zoals kerken, bedrijven, Humanitas)

lees verder »

Meters maken op weg naar een verbonden Rijswijk

door Wil van Nunen op 18 december 2016

De PvdA-fractie heeft tijdens het begrotingsdebat op 8 november vooral aandacht gevraagd voor het omzetten van proefprojecten in echt beleid. Dat geldt dan voor het bevorderen van werkgelegenheid als voor eenzaamheidsbestrijding en ondersteuning van mantelzorgers.

lees verder »

Parkeren of sociale woningbouw: onze inbreng is keihard nodig!

door Jos Bolte op 15 december 2016

Allereerst over het parkeerbeleid. Dit college, onder verantwoordelijkheid van VVD-wethouder René van Hemert, voert het zogenoemde “fiscaal parkeren” in. Een mooie term die nog steeds inhoudt dat er betaald moet worden om te parkeren in de gebieden waar bewoners een parkeervergunning nodig hebben. Maar gingen vroeger de parkeerboetes naar het Rijk, door het fiscale parkeerregime

lees verder »

Schuldhulpverlening in de praktijk: ‘Van Verhelpen naar Voorkomen’

door PvdA gemeenteraadsfractie op 29 november 2016

Geachte college, Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de Informatiebrief 16-075, de Terugblik schuldhulpverlening 2014 /2015, Schuldhulpverlening in de praktijk ‘Van Verhelpen naar Voorkomen’ Deze informatiebrief geeft ons aanleiding tot aanvullende vragen teneinde inzicht te krijgen in de achtergronden van de aanvragen tot schuldhulpverlening.

lees verder »