Welkom bij de Rijswijkse Partij van de Arbeid

De Rijswijkse PvdA vecht voor een samenleving waar we elkaar niet loslaten, maar juist meenemen zodat iedereen kan meedoen.
Juist daarom staan we in onze gemeente voor onze voorzieningen zoals zorg voor ouderen en jongeren, onderwijs, sport en cultuur.


De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de terugbetaling € 18.000,= subsidiegelden door landelijke ANBO

20 september 2016

Enige tijd geleden heeft de PvdA-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college over de besteding van de verstrekte gemeentelijke subsidie aan de landelijke ouderenbond ANBO, nadat onze plaatselijke ANBO-afdeling noodgedwongen was opgeheven. Deze subsidie moet immers ten goede komen aan activiteiten voor Rijswijkse ouderen.

lees verder »

Rijswijkse PvdA-fractie zoekt een tweede fractie-assistent

door PvdA gemeenteraadsfractie op 31 augustus 2016

De Rijswijkse PvdA-fractie bestaat uit 3 leden en een fractie-assistent. Op dit moment willen wij graag de fractie-ondersteuning uitbreiden met een tweede fractie-assistent. Wil je actief worden in de lokale politiek (Rijswijk) en voel je je betrokken bij het sociaal-democratische gedachtengoed, dan moet je zeker verder lezen!

lees verder »

Algemeen welzijnswerk zonder politieke of religieuze boodschap

door PvdA gemeenteraadsfractie op 25 augustus 2016

De PvdA gemeenteraadsfractie is ter ore gekomen dat de Stichting Welzijn Rijswijk plannen zou hebben om een deel van het vrijwilligerswerk – met name de catering- in het Oude Raadhuis aan de Laan Hofrust, over te doen aan het Leger des Heils. Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA artikel 42 vragen gesteld aan het college

lees verder »

PvdA betreurt uitkomst over Haaglandia

door PvdA gemeenteraadsfractie op 17 juli 2016

De fractie van de Rijswijkse PvdA betreurt het dat het college van burgemeester en wethouders het besluit heeft moeten nemen om geen nieuwe gebruikersovereenkomst te sluiten met Haaglandia. Gezien deze uitkomst staan de belangen van met name de jeugdleden nu voorop. De PvdA gaat er van uit dat alles op alles wordt gezet om

lees verder »

De eerste stap: cultuurvisie Vrij Gedacht vastgesteld.

door Yvonne Hagenaars op 11 juli 2016
Foto www.rijswijk2030.nl

Een visie op de kunst en cultuur van Rijswijk tot 2030 Onder de prikkelende kop ‘Rijswijk Vrij gedacht’  is dinsdag 5 juli de visie op kunst en cultuur tot 2030 unaniem vastgesteld.  Al eerder heb ik aangegeven waarom de Rijswijkse PvdA kunst en cultuur actief steunen erg belangrijk vindt.

lees verder »

Een spannend najaar, met veel politiek gevoelige dossiers!

door Jos Bolte op 10 juli 2016

Het reces is net ingegaan, en college- en raadsleden zullen van een welverdiende vakantieperiode gaan genieten. Om vervolgens uitgerust beslissingen te nemen over een aantal belangrijke en politiek zware dossiers. Ik noem het Huis van de Stad, het Pontje Keereweer, ontwikkelingen in de Landgoederenzone en sociale woningbouw. Dat belooft nog een spannend najaar te worden!

lees verder »